พืชผลทางการเกษตร

สินค้าทางการเกษตรนับเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่มากมายในการเพาะปลูกและที่สำคัญสภาพแวดล้อมของประเทศไทยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีเยี่ยมในการทำเกษตรกรรมนั่นจึงเป็นสาเหตุหลักที่อาชีพหลักส่วนใหญ่ทุกคนล้วนทำไร่ทำสวน

หรือแม่จะทำนาเพาะปลูกต่างๆทางการเกษตรมากกว่า  30 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดจึงทำให้เห็นว่าการเกษตรเป็นเหมือนหัวใจหลักของประเทศของเราและที่สำคัญการส่งออกหลักของประเทศเราก็คือสินค้าทางการเกษตรต่างๆเช่นข้าวสารลืมแม้แต่ข้าวที่เอามาแปรรูปต่างๆ

ไม่ใช่เฉพาะเพียงข้าวสารเท่านั้นที่เป็นสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดของประเทศไทยยังมีผลไม้ต่างๆที่ในประเทศอื่นไม่สามารถเพาะปลูกได้ก็จะนำเข้าจากประเทศไทยยางพารามีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากจึงทำให้เรามีความสามารถในการส่งออกและสู้ราคากับคู่แข่งได้แต่ณปัจจุบันต้องถือว่ายางพาราเป็นปัญหาหลักของชาวเกษตรกร

เพราะว่าทุกคนคิดว่าการปลูกยางพารานั้นให้ราคาที่ดีจึงหันมาปลูกยางพารานั่นจึงทำให้ไล่ส่วนใหญ่ของชาวสวนยางพาราเป็นไร่เชิงเดี่ยวหมายถึงการปลูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาผลที่ตามมาของเรื่องนี้ก็คือดินเสียและได้ผลการผลิตไม่เข้าเป้าหรือว่าไม่ดีเท่าที่ควรนี่ก็เป็นปัญหาหลักที่หลายฝ่ายพยายามแก้

และมีการออกมาเรียกร้องทางด้านราคาแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์เมื่อสินค้ามีอัตราที่ล้นตลาดเราไม่สามารถขายในราคาที่สูงได้เพราะว่าคู่แข่งของเราเยอะมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีการแข่งขันด้านราคา นั่นส่งผลให้ยางพาราทั้งแปรรูปและยางพาราดิบมีราคาตกลงอย่างต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถขายให้กับประเทศอื่นได้ แต่ปัญหานะตอนนี้นอกจากเรื่องราคาแล้วก็ยังมีเรื่องสินค้าค้างสต๊อกเรามีน้ำยางพาราหรือว่ายางพาราแผ่นที่ค้างสต๊อกมากกว่าหลายล้านตันยังรอการระบายอย่างต่อเนื่องแต่มีการออกมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือการทำหมอนยางพาราแจก

แต่นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการทำหมอนยางพาราแจกนี้ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดเพราะว่ามีแค่กลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่มได้ผลประโยชน์ซึ่งที่สำคัญคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ชาวสวนสาเหตุที่ชาวสวนไม่ได้ประโยชน์นั้นก็เพราะว่าวัตถุดิบในการนำมาทำหมอนเรามีอยู่ในสต๊อกอยู่แล้วซึ่งการลงทุนกว่าหมื่นล้านไม่สามารถระบายสต๊อกได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ

และที่สำคัญยังมีการคาดคะเนว่าจะมีการนำ ยางพาราจากต่างประเทศเพราะในต่างประเทศก็มีขายเหมือนกันนั่นส่งผลให้การออกนโยบายนี้มาอาจจะไม่เห็นผลหรือว่าเห็นผลน้อยมากกับชาวสวน มีความพยายามจากหลายฝ่ายในการผลักดันพืชผลทางการเกษตรมากมายให้มีราคาที่ดีขึ้น

แต่ณปัจจุบันสิ่งไหนที่มีการทำออกมามากเกินไปราคาก็จะตกลง ชาวสวนทั้งหลายจึงควรมองการปลูกพืชอย่างหลากหลายเพื่อให้สามารถมีผลผลิตได้ตลอดปีและพยายามมองหาลู่ทางในการเพาะปลูกใหม่ๆหรือการทำเกษตรผสมที่อาจจะทำให้อาชีพเกษตรกรมีผลผลิตเยอะมากยิ่งขึ้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100