สปป. ลาว เตรียมดันโครงการขนาดใหญ่

สปปลาวจะใช้ปี 2565 ผลักดันโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 7 โครงการสร้างเศรษฐกิจชาติ  สปป. ลาว เตรียมดันโครงการ แต่ละโครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดคือเปลี่ยนสปปลาว หรือเป็นประเทศเปิด รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น435,300ล้านบาท

โดยโครงการที่ 1 รถไฟสปปลาวจีนมูลค่าลงทุน200,000ล้านบาทแม้รัฐบาลจะประกาศว่าโครงการนี้จะคืนกำไรในอีก 23 ปีข้างหน้า แต่ระหว่างทางนี้เส้นทางรถไฟสร้างงานสร้างธุรกิจอย่างมหาศาลและเป็นเส้นทางขนส่งทางล่างที่สำคัญที่สุดของอาเซียน

ในการขนส่งสินค้าไปยุโรปโดยผ่านเครือข่ายรถไฟจีนหากในกรณีเกิดภาวะวิกฤตในการขนส่งทางทะเลต้องปิดท่าเรือเหมือนในปี 2564 เพราะวิกฤตโควิด 19 

โครงการที่ 2 ท่าเรือบกท่านาแล้ง มูลค่าในการลงทุน 727ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ24,000ล้านบาทคลังสินค้าและท่าขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุด ในสปป. ลาวเชื่อมอาเซียนตอนบน และจีนอยู่ไม่ไกลจากสะพานมิตรภาพ ไทยสปป. ลาว 

ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้การตกลงระหว่างประเทศของคณะกรรมการเศรษฐกิจและเอเชียแปซิฟิก สปปลาวประกาศความโดดเด่นของท่านาแล้งว่ามีขอบเขตเชื่อมโยงระยะ 500 กิโลเมตร กับทุกประเทศใน clmv คือเชื่อมรถไฟ สปปลาวจีน สะพานมิตรภาพไทยสปป. ลาว สนามบินวัดไตระบบขนส่งถนนและระบบราง สนามบินสุวรรณภูมิท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือหวุงอันด่านชายแดนแม่สอดเมียนมาร์ ด่านชายแดนจีนเส้นทางถนนสู่กัมพูชา

โครงการที่ 3 ทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยมูลค่าโครงการ4,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการเชื่อมระบบขนส่งจากเวียงจันทร์ไปฮานอยของเวียดนามผ่านโครงการสายด่วนเวียดจันทร์ฮานอย เป็นข้อตกลงที่กระทรวงโยธาธิการ และขนส่งของสปปลาว กับ เวียดนามได้ทำกันไว้ในปี 2559 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากลาวไปออกทะเลที่ท่าน้ำลึกหวุงอันจังหวัดฮาติน โครงการนี้มีถนน 6 เลน ยาว 707 กิโลเมตร แบ่งเป็นช่วงที่อยู่ในสปปลาว 365 กิโลเมตร และในเวียดนามอีก 342 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจะสร้างขนานไปกับ เส้นทาง r13 

โครงการที่ 4 เขตเศรษฐกิจพิเศษและสมาร์ตซิตี้บึงธาตุหลวงมูลค่าโครงการ54,000ล้านบาท บึงธาตุหลวงตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียงจันทน์ด้วยมูลค่าในการลงทุนที่สูงมากบนเนื้อที่สัมปทาน 365 เฮกเตอร์มีอายุสัมปทาน99 ปี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2554 ตามแผนจะเสร็จในปี 2573 ภายใต้ความร่วมมือของสปปลาว กลับบริษัทเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีน 

ล่าสุดได้มีบริษัทจากเกาหลีใต้ได้มาร่วมลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยบริษัทดีแอนด์ซีบินบริษัทอสังหาริมทรัพย์สัญชาติเกาหลีใต้เตรียมจับมือบริษัทลงทุนกับสัญชาติจีนเป็นการลงทุน 3 ฝ่ายทั้งเกาหลีใต้จีนและ สปปลาว

เพื่อสร้างถนนอาคารและสำนักงานศูนย์เศรษฐกิจการค้าโดยก่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียวตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการลงทุนในพื้นที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและได้รับคาร์บอนเครดิต

 

สนับสนุนโดย.    www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ