อนุมัติแล้ววงเงินประกันรายได้ ข้าวและยางพาราโดยจะให้ชาวเกษตรกรสูงสุดตันละ 15,000 บาท 

             ครม. ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ว่าจะมีการอนุมัติมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวเกษตรกรที่มีการปลูกนาข้าวหรือแม้แต่กลุ่มชาวเกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราที่กำลังประสบปัญหา ข้าวและยางพาราราคาถูกกว่าต้นทุนอยู่ในขณะนี้

  โดยการอนุมัติในครั้งนี้นั้น ทางด้านมติของ ครม. ได้มีการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือไว้อยู่ที่ 6 หมื่นล้านกว่าบาท   ซึ่งจะมีการจำแนกออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรโดยจะมีการช่วยเหลือเกี่ยวกับนาข้าวนั้นต่ำสุดอยู่ที่ 10,000 บาทและสูงสุดต้องไม่เกิน 15,000 บาทต่อตัน   ในขณะที่ชาวบ้านที่มีการทำสวนยางนั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลรายละไม่เกิน 25 ไร่

       สำหรับข้อมูลดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายนปีพศ 2563   โดยผู้ที่ออกมายืนยันเกี่ยวกับมติที่ประชุมใน ครม. ในครั้งนี้นั่นก็คือนายจุรินทร์  ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย  ด้วยการประชุมปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ได้มีการประชุมกันที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการจัดการการประชุมแบบสัญจร   

         สำหรับรายละเอียดการอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของเงินงบประมาณที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวและราคายางพารานั้นจะมีการจัดสรรงบประมาณออกมายอดรวมทั้งสิ้นอยู่ที่  61900.82 ล้านบาท  และเงินดังกล่าวนั้นจะถูกแบ่งออกไปให้กลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรที่ทำนาข้าวอยู่ที่ 51858 ล้านบาท 

           สำหรับโครงการที่ทางด้านรัฐบาลได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันและจะมีการอนุมัติออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรในโครงการที่จะเอาไว้สำหรับประกันรายได้ของผู้ที่ปลูกข้าวนั้นจะเป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นในระหว่างปีพศ2563 ถึงปีพ.ศ 2564 สำหรับโครงการที่มีการริเริ่มอยู่ในขณะนี้จะมีการนำมาใช้ทั้งหมด 3 โครงการด้วยกัน   โดยโครงการแรกนั้นจะเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 

ส่วนโครงการต่อมานั้นก็จะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร   สำหรับโครงการสุดท้ายก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บสต๊อกข้าวซึ่งเป็นโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าวเน้นเอง

           สำหรับโครงการทั้ง 3 โครงการของการปลูกข้าวนี้ทางรัฐบาลเชื่อว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรในการลดต้นทุนและทำให้ผลิตข้าวได้มากยิ่งขึ้น  ส่วนทางด้านการประกันรายได้ของยางพารานั้นก็จะมีการออกมาประกันรายได้ให้กับกลุ่มที่ขายยางพาราเป็นแบบแผ่นดิบ   และมีการขายยางพาราด้วยน้ำยางสดรวมถึงการขายยางพาราเป็นแบบยางก้อนถ้วย 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย.    ufabetcn