อุตสาหกรรมเราต้องพึ่งพาแรงงานชาวต่างชาติ 

ตลาดแรงงานในบ้านเราถือว่าเป็นที่นิยมมากๆสำหรับแรงงานที่จะข้ามมาทำงานจากประเทศเพื่อนบ้านถึงเรียกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวนั่นเองในปีที่ผ่านมามีอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560

มีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของแรงงานที่หลั่งไหลเข้ามาทำงานในไทยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจนะตอนนั้นเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากจึงทำให้มีค่าแรงที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการให้ค่าแรงขั้นต่ำที่สูง

แต่อย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้ามีการเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายที่มากพอๆกับรายได้ที่เราได้รับรวมไปถึงค่าครองชีพต่างๆก็มีมูลค่าขั้นสูงโดยเฉพาะใครที่ไปทำงานในเมืองหลวงหรือจะเป็นในตัวเมืองต่างๆที่มีความใหญ่โตของทางด้านเศรษฐกิจหรือความเจริญเศรษฐกิจ

บ้านสถานที่เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวและส่วนนี้เองก็จะมีอัตราค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง เป็นที่นิยมของไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านชาวเมียนมาร์ ชาวลาวหรือแม้แต่จะเป็นกัมพูชาเองก็มีเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต้องนับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เติบโต

จากการเป็นประเทศอุตสาหกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ประเทศของเราเป็นการทำเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่อาชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศจึงเป็นแรงงานทางด้านเกษตรกรและต่อมามีการลงทุนของชาวต่างชาติที่เข้ามาพัฒนาหรือลงเทคโนโลยีต่างๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

จึงทำให้ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ประเทศแห่งอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดนั้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหลั่งไหลของคนงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศของเราและขณะนี้ได้ก็คือการไหลของเงินทุนมากส่งไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งนี้ก็เมื่อเทียบกับแรงงานที่เราได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไร

แต่สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาการและก็คือการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางนี้เองมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมของทางหลายหน่วยงานแต่ก็ยังมีการลักลอบเข้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงความกังวลที่มีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประชาชนของอาเซียนจึงต้องมีการเฝ้าระวังและช่วยกันจับตามอง มีองค์กรต่างๆเกี่ยวกับองค์กรพัฒนาเอกชนโดยพัฒนาและก็ติดตามแรงงานต่างๆ

ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายไม่ให้มีการค้ามนุษย์กฎหมายกันหรือนำไปใช้แรงงานที่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแรงงานเหล่านี้มีการได้ค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับค่าแรงของคนไทยที่ได้รับ จึงไม่แปลกใจว่าเจ้าของบริษัทหลายคนมีการเลือกใช้แรงงานเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมของตัวเองเพราะว่าสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่ให้ไปขั้นต่ำวันละ 300 บาท

 

สนับสนุนโดย  gclub