อุปสรรคในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ของไทย

ซึ่งวันนี้เราจะพาไปติดตามสถานกาชรณ์กันการที่ไทยจะก้าวเข้ามาเป้นศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์เราจำเป้นจะต้องวางยุทธศาสตร์ในเรื่องใดบ้างเพื่อให้บรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยเป้าหมายของรัฐบาลตามแผนขอยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการจะให้ไทยมาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายโลจิสติกส์ของภูมิภาค

ทั้งการขนส่งสินค้าและการสัญจรโดยใช้พื้นที่EEC เพื่อยกระดับของโลจิสติกส์ทังทางรถรางเรืออากาศหวังดึงการลงทุนสู่พื้นที่แต่ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย เพราะการจะเป็นศูนย์กางโลจิสติกส์ต้องมีความพร้อมทั้งถนนทางรางทางเรือทางอากาศ

โดยขณะนี้ต้องยอมรับว่าจุดแข็งของไทยคือการเป็นศูนย์กลางขนส่งทางถนนที่เชื่อมโยงในประเทศต่างๆในภูมิภาคเนื่องจากไทยตั้งอยู่กลางของภูมิภาคที่เป็นแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกลุ่มบริษัทเคยให้มุมมองถึงการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคจะต้องให้เกิดประโชยน์ทั้งในระดับเศรษฐกิจและในประเทศและระดับท้องถิ่น

ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันและให้บริการข้ามแดนระหว่างประเทศที่เป็นองค์ประกอบในการขัยเคลื่อนสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์นอกจากนี้จะต้องมีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการขนส่งในประเทศและการขนส่งข้ามแดนด้วย

ดังนั้นการที่EECปักหมุด5โครงการพื้นฐานในแก่รถไฟความเร็วสูงเพิ่ม3สนามบินโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3และโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา

จึงเป็นการปูทางให้กับEECเพราะจากการสร้างแรงดึงดูดในการลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลกแล้วยังทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านขนส่งโลจิสติกส์ทางเอเชีย

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐาน แต่ขณะเดียวกันการวางแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ยังประกอบไปด้วยปัจจัยอื่นจากข้อมูลของคณะทำงานโลจิสติกส์กองบัญชีประชาชาติกองยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตได้วางแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศเอาไว้3เรื่องหลักๆ

เรื่องแรกก็คือเร่งพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วยสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและการขนส่งอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ

รวมทั้งพัฒนาการขนส่งรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร่งรัดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงข่ายระบบรางให้เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าหลักของประเทศและพัฒนาโครงข่ายสนับสนุนในเส้นทางโลจิสติกส์ที่สำคัญให้เชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตสินค้าเกษณตและอุตสาหกรร

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าและเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการวางแผนเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์สำรองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  สล็อต ufabet แตกง่าย