เมื่อของขึ้นราคารับมืออย่างไร

ของขึ้นราคา หลายๆคนคงจะทราบเป็นอย่างดีว่าในช่วงนี้นั้นราคาสินค้าต่างก็ปรับราคาแพงขึ้นนั่นก็มาจากสภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง การที่จะรู้จักในเรื่องของเงินเฟ้อนั้นก็มาดูกันในเรื่องของกลไกลราคากันก่อน สำหรับกลไกลราคานั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กับทรัพยากรบนโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดและเมื่อทรัพยากรบนโลกมีอย่างจำกัด

แต่ความต้องการของมนุษย์นั้นตรงข้ามกันเพราะมีอยู่อย่างไม่จำกัดนั่นเอง ดังนั้นแล้วความต้องการซื้อและความต้องการขายมีไม่เท่ากัน ผู้ขายจึงต้องขายในราคาที่แพงมากขึ้นนั่นเอง

เพราะว่าความต้องการซื้อนั้นมาก ถ้าหากขึ้นราคาผู้ซื้อก็จะต้องซื้ออยู่ดีนั่นเอง สิ่งเหล่านี้นั้นจึงถูกเรียกว่าสภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง เพราะเมื่อของชิ้นหนึ่งราคาแพงขึ้นของชิ้นอื่นๆก็จะแพงขึ้นตามด้วย

ซึ่งความต้องการในการซื้อมากขึ้นนั้นก็อาจจะเกิดจากระบบเศรษฐกิจที่ดี การหาเงินได้ง่ายขึ้น หรืออาจจะเกิดจากการที่รัฐบาลนั้นวางนโยบายในการอัดฉีดเงินเข้าระบบมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นอย่าง เที่ยวด้วย คนละครั้งเป็นต้น

และการที่จำนวนของนั้นมีลดลงก็อาจจะเกิดได้จาก ภัยธรรมชาติหรือสงคราม โรคระบาดหรือการผลิตที่ไม่ทันต่อความต้องการก็ล้นเป็นสิ่งที่ทำให้ของนั้นมีราคาแพงขึ้นได้นั่นเองและก็ถือว่าเป็นสถานการณ์เงินเฟ้อได้เช่นกัน สำหรับสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่ามีอัตราเงินเฟ้อเท่าไหร่ ก็สามารถที่จะดูได้จากดัชนีราคาผู้บริโภค

และเมื่อผ่านไปในแต่ละปีนั้นก็จะมีการตรวจสอบว่าราคาสินค้ามีการปรับขึ้นจากในปีก่อนๆหรือไม่ ถ้าหากมีอัตราเงินเฟ้อที่มากกว่าปีก่อน ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ก็จะตองเข้าไปควบคุมและดูแลเพื่อไม่ให้เงินนั้นเกิดสภาวะเฟ้อไปมากกว่านี้

และเมื่อของมีราคาขึ้น คนอย่างเราก็แค่คนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตต่อไป สิ่งที่ต้องมีเมื่อเกิดสภาวะเงินเฟ้อของแพงขึ้น ก็จะต้องมีสติมีความรอบครอบ ถึงแม้ว่าจะเป้นสิ่งที่ค่อนข้างยากในเรื่องของการใช้จ่ายในปัจจุบัน การเก็บเงินเท่าที่เป็นไปได้เพราะเมื่อเกิดสภาวะเงินเฟ้อแล้วนั้นนั่นหมายความว่าในอนาคตนั้นของหรือสินค้าที่เรานั้นซื้ออยู่เป็นประจำก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนั่นเอง

ดังนั้นแล้วในการจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิสูงสุดหรือการบริหารการเงินให้ดี เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในสภาวะเงินเฟ้อ และในปัจจุบันก็มีเครื่องมือหรือตัวช่วยต่างๆมากมายที่จะช่วยในการจัดการในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถที่จะจัดการเรื่องการเงินได้ง่ายภายในแอปเดียว ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรานั้นอาจจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะในเศรษฐกิจแบบนี้การออมเงินหรือจดการการเงินให้ดีนั้นย่อมส่งผลดีต่ออนาคต

 

สนับสนุนโดย.   ีดฟิำะ