คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2020

ชาวญี่ปุ่นรับมือสถานการณ์

ชาวญี่ปุ่นรับมือกับสถานการณ์

ชาวญี่ปุ่นรับมือสถานการณ์ ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ได้อย่างไร

ชาวญี่ปุ่นรับมือสถานการณ์ นับจากวิกฤติการณ์โควิด 19 ในระบาดขึ้นบนโลกใบนี้และได้สร้างปัญหาให้มากมายกับทุกๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งทุกปัญหากลายเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว และอีกปัญหาที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาที่แต่ละประเทศขาดหน้ากากอนามัย เอาไว้ใช้

ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นมา เหมือนกับประเทศไทยที่มีช่วงขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่ของประเทศไทยนั้น เกิดจากการกักตุนของผู้หวังผลประโยชน์บนความเดือดร้อนและความทุกข์ของผู้อื่น โดยกักตุนไว้ค้ากำไรเกินควร ทำให้ขนาดแพทย์และโรงพยาบาลยังไม่มีใช้กัน และที่ประเทศญี่ปุ่นก็ขาดแคลนเหมือนกับประเทศไทย และขาดแคลนหนักกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งโดยปรกติเวลานี้คนญี่ปุ่นก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยกันเป็นปรกติอยู่แล้ว เพราะเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นฤดูใบไม้ผลิ

จึงทำให้ละอองเกสรของดอกไม้กระจายไปทั่วเมือง บางคนจึงเกิดการแพ้เกสร ทำให้คนญี่ปุ่นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นปรกติอยู่แล้ว และเพราะมาเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด19 ขึ้นมานั้น ซึ่งเกิดที่ประเทศจีนก่อนที่จะเข้ามาประเทศญี่ปุ่น ทางจีนได้มีการสั่งซื้อหน้ากากไปจนเกือบจะหมดเกลี้ยงทำให้เมื่อระบาดมาถึงประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจึงไม่มีหน้ากากใช้เพียงพอ จึงทำให้คนญี่ปุ่นเริ่มแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการปรับตัวของประชาชนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ทำการสอนประชาชนญี่ปุ่นให้รู้จักทำหน้ากากเอาไว้ใช้เองและเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต นอกจากนั้นยังมีการสอนซักหน้ากากอนามัย

เพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น หน้ากากอนามัยที่ใช้เสร็จสิ้นแล้วนั้น ควรจะทิ้งและไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่อีกเป็นอันขาด แต่ด้วยสภาวะที่ขาดแคลนขนาดนี้ จึงจำเป็นต้องใช้ซ้ำ จึงได้มีการทำให้หน้ากากที่ต้องใช้ซ้ำนั้น ต้องทำให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และคนญี่ปุ่น ก็ยังเป็นคนญี่ปุ่นที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะตอนนี้คนที่เริ่มทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองนั้น เริ่มทำเผื่อคนรู้จักข้างบ้าน

บางทีก็นำไปแจกลูกค้า หรือแม้กระทั่งแจกคนแปลกหน้าก็ยังมี ซึ่งการแบ่งปันนี้นอกจากลดความตื่นตะหนกในการกักตุนหน้ากากอนามัยแล้วนั้น ยังช่วยกำจัดพ่อค้าแม่ค้าที่ชอบกักตุน และนำมาขายโก่งราคากันแพงๆ กันอีกทางหนึ่งให้หมดสิ้นไปด้วยซ้ำ ซึ่งคนญี่ปุ่น ก็ได้แสดงให้คนทั่วโลกเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่า การมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นนิสัยของคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เพราะบางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช้เจ้าไวรัสโควิด แต่มันคือคนเราด้วยกันเองนั่นแหล่ะ

การสร้างโครงการ

5 ขั้นตอนในการสร้างโครงการ

การสร้างโครงการ ในแต่ละครั้งที่มีการพัฒนาโครงการขึ้นมาหรือมีการกำหนดโครงการขึ้นมาจำเป็นต้องมีลักษณะต่างๆเพื่อให้โครงการเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้ หรือดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีข้อกำหนดมากมายหรือแบบแผนมากมายที่ทำให้โครงการต่างๆเป็นโครงการที่จะต้องผ่านรูปแบบในการคิดวิเคราะห์หรือการวางโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้คนในหน่วยงานหรือคนในองค์กรสามารถดำเนินโครงการเหล่านี้

ไม่ได้ตามแนวทางที่เหมาะสมในการคิดโครงการจึงต้องมีการแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้ที่มีการดำเนินโครงการและการแบ่งขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการกำหนดโครงการขึ้นมาหรือการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้และก่อตั้งโครงการขึ้นมาอย่างเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทที่ได้วางไว้จะแบ่งด้วยการในส่วนของ 5 ขั้นตอน

 1 ขั้นตอนความคิดริเริ่มการจัดตั้งโครงการ ในส่วนนี้เองจะเป็นการคิดเริ่มโครงการขึ้นมาโดยอาศัยภาพรวมกว้างๆไว้ก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดคิดผลกระทบและความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรหรือเวลาก็ตาม การกำหนดข้อมูลขึ้นมากำหนดว่าจะทำอะไรกับโครงการและจุดมุ่งหมายของโครงการคืออะไร วิเคราะห์ผลกระทบให้ได้มากที่สุดว่าโครงการจะดำเนินไปในทิศทางใดและหาคำตอบว่าเหตุผลในการดำเนินโครงการคืออะไร

2 กำหนดเป้าหมายของโครงการ ในส่วนการกำหนดเป้าหมายโครงการนี้คือการที่เมื่อเราหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด จะต้องกำหนดว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร แก้ไขปัญหาในส่วนใดและใช้ทรัพยากรอะไรบ้างมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่การกำหนดหรือการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือในส่วนของงบประมาณเป็นเรื่องที่จะต้องทำในขั้นตอนที่ 2 นี้ 

3 ขั้นตอนการผลิตโดยการจัดทำ เมื่อถูกกำหนด ได้แล้วโครงการเหล่านี้ถูกนำเสนอจนผ่านแล้วสามารถดำเนินโครงการไปได้โดยใช้ทรัพยากรที่ถูกกำหนดจากบริษัท ซึ่งแผนการจัดทำรายละเอียดของทรัพยากรต่างๆจะถูกวิเคราะห์ผ่านมาไว้ก่อนแล้วว่าสามารถใช้ทรัพยากรอะไรได้บ้าง ในส่วนนี้จะต้องผลิตในตัวของโครงการออกมาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นใช้ทรัพยากรวัตถุดิบหรือแรงงานหรือแม้แต่ต้นทุนต่างๆเพื่อผลิตหรือก่อสร้างในส่วนที่ได้จัดทำและกำหนดตามคู่มือและแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบของโครงการ 

4 การปฏิบัติการหรือการทำงาน ในส่วนนี้จะต้องมีการใช้ผลงานของโครงการต่างๆที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในส่วนของโครงการ จะทำในข้อปฏิบัติประสานงานผลิตผลงานกับองค์กรและเจ้าของเช่นนี้ผลงานจะถูกพัฒนาในส่วนของการจัดทำนี้เพื่อดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเชิงเทคนิคเชิงปฏิบัติการ

5 การจบโครงการหรือปิดโครงการ ในส่วนนี้เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วโครงการออกมาเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วมีการตรวจสอบที่ผ่านขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้น ในส่วนนี้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายในการจบโครงการในโครงการจะต้องรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดในโครงการนี้เข้ามาเพื่อทำสรุปผลต่างๆนำเสนอแก่ผู้บริหารว่าในการดำเนินโครงการต่างๆมีอุปสรรคอะไรบ้างและใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการดำเนินโครงการ