คลังเก็บผู้เขียน: admin

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวไปสู่ต่างประเทศ

บริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศไทยมีความพยายามอย่างยิ่ง ที่จะเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มยอดขายให้บริษัทตัวเองสามารถต่อสู้กับบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทที่อยู่ในประเทศข้างเคียง

เพราะเหตุใดบริษัทก็มีอัตราการแข่งขันที่ไม่เท่ากันหากบริษัทไหนที่สร้างสภาวะการจูงใจของนักลงทุนได้ สร้างวัตถุประสงค์ต่างๆที่จะนำบริษัทไปสู่ตลาดการแข่งขันที่อยู่นอกประเทศ จะทำให้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการลงทุนในบริษัทนี้เพราะในส่วนนี้เองในประเทศต่างๆที่มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา

 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือแม้แต่นวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานต่อสู้กับบริษัทคู่ค้า จึงทำให้บริษัทนี้เองต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการขยายตลาดไปสู่ในต่างประเทศ หรือสร้างความต้องการในการขยายธุรกิจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันหรือแม้แต่จะเป็นสร้างผลตอบแทนให้บริษัทมากยิ่งขึ้น

คือการสร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเพิ่มยอดขายของบริษัทให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทที่มีอยู่ให้สามารถเติบโตมีอัตราการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 

ในการลงทุนหรือพัฒนาในส่วนต่างๆของบริษัทจะทำให้บริษัทมีศักยภาพมากพอที่จะเพิ่มอัตราการทำงานหรือแม้แต่จะเพิ่มการลงทุนในแผนกต่างๆเพื่อทำให้บริษัทนี้เองสามารถออกไปต่อสู้กับบริษัทข้างเคียงได้และแสวงหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรต่างๆให้แก่ธุรกิจของตัวเอง หรือแม้แต่จะเป็นนักลงทุนที่จะเอาทรัพยากรมาลงทุนในบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวสร้างโอกาสในการแข่งขันในประเทศต่างๆได้รวมถึงใช้แรงงานที่มีความชำนาญในการทำงานและลดทรัพยากรหรือรายจ่ายของบริษัทลง ยิ่งมีการลงทุนมากยิ่งสามารถทำให้ธุรกิจเรานั้นพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการทำงานหรือเทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อการทำงานของธุรกิจต่างๆเพื่อทำให้ธุรกิจเหล่านี้เองเติบโตไปได้

 จึงเป็นความสำคัญอย่างมากว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะต้องมีความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาร่วมกับงานวิจัยเสนอแนวทางใหม่ๆในการขยายตลาดเพื่อทำให้มีโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสากล หรือในประเทศต่างๆจะทำให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับต่อกลุ่มตลาดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้เองหากมีการพัฒนาอยู่เสมอของในตัวบุคลากรหรือแม้แต่จะเป็นภายในบริษัทเอง

จะทำให้บริษัทมีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมถึงขยายตัวหรือติดต่อสื่อสารกับธุรกิจที่อยู่ต่างประเทศได้สร้างการเติบโตอย่างสมบูรณ์ การทำงานหรือประกาศในการในการทำงานที่นั้นๆสามารถดำเนินงานไปได้เรานี่เองจึงเป็นโอกาสในการที่บริษัทต่างๆจะมีการปรับตัวหรือเพิ่มขยายสาขาไปสู่ต่างประเทศ 

 

สนับสนุนโดย   Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ผู้บริหารโครงการที่มีผลกระทบต่อโครงการ

กระบวนการและการวางแผนที่ต้องมีการกำหนดของโครงการเบื้องต้น สรุปโครงการที่ทำให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆมีการดำเนินกิจกรรมไปตามที่มีการวางแผนไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่วางไว้จะตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทที่มีการสนับสนุนโครงการหรือการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ

เพื่อดำเนินโครงการ มีส่วนช่วยให้วิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำกับหรือการควบคุมดูแลรวบรวมข้อดีข้อเสียหรือผลกระทบสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในบริษัทในอนาคต หรือจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนว่าจะมีการลงทุนที่สูญเปล่าเรานี่เองคือสิ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องได้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อมีการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนจากการลงทุนในส่วนต่างๆมีความคิดเห็นว่ามีการลงทุน

 ข้อในการลงทุนแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลหรือการวางแผนให้ชัดเจน วัตถุดิบหรือว่าทรัพยากรภายในบริษัทที่มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทเพื่อใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในส่วนของผู้บริหารโครงการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและส่วนประกอบต่างๆที่จะทำให้มีความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการและการอนุมัติโครงการว่าจะทำโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทนั้นๆ

 ในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดโครงการชัดเจนว่าผู้ใดเป็นคนควบคุมดูแลโครงการเหล่านี้และจะสามารถควบคุมโครงการจนสำเร็จลุล่วงหรือไม่มีความชำนาญหรือคุณสมบัติเพียงพอต่อการดำเนินโครงการหรือไม่ อย่างที่รู้กันว่าในการทำโครงการ 1 โครงการมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือทรัพยากรต่างๆที่บริษัทจำเป็นจะต้องมีการคิดถึงเป็นอย่างมาก

เพราะทรัพยากรต่างๆต่างๆที่บริษัทลงทุนไปจำเป็นต้องมีผลตอบรับเข้ามาในบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลกำไรต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรต่างๆให้มีมากยิ่งขึ้น จึงจะทำให้บริษัทมีความคิดเห็นที่จะสามารถอนุมัติโครงการและแบบแผนต่างๆให้สามารถดำเนินโครงการไปได้

โครงการบางโครงการที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปแต่ว่าผู้ที่ควบคุมหรือบริหารโครงการมีความรู้และความชำนาญที่น้อยจะทำให้โครงการเหล่านี้มีความเสี่ยงค่อนข้างมากว่าจะทำให้ไม่สำเร็จในการดำเนินโครงการและอาจทำให้บริษัทสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทางด้านชื่อเสียงหรือแม้แต่จะเป็นทรัพยากรต่างๆที่ลงทุนเข้าไปในโครงการ

จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะโปรโมทคนที่ควบคุมโครงการและพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นให้มีศักยภาพมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดำเนินโครงการหรือการวางแผนโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดที่มีการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารหรือผู้ที่ควบคุมสัญญาหรือโครงการเหล่านี้จะทำให้บริษัทสร้างโครงการหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรเหล่านี้ไปได้ 

 

สนับสนุนโดย  gclub slot ทดลองเล่น

แนวทางในการตัดสินใจในการวางโครงสร้าง

กลยุทธ์ของการทำงานมีหน้าที่กำหนดทิศทางหรือว่าความเหมาะสมในการ ช่วยให้บริษัทสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งหรือแม้แต่จะเป็นขยายขอบเขตในการทำงานขององค์กรต่างๆภายในประเทศ คุณสมบัติในการทำงานหรือว่าศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ในส่วนนี้เองจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานไปได้อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่างๆในบริษัทจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม สร้างโครงสร้างจากหน่วยงานรวมถึงผู้บริหารมีการนำผลวิจัยและวิเคราะห์ต่างๆมาวางแผนร่วมกับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่หัวหน้างานต่างๆในแต่ละแผนก

จะสร้างบริษัทให้มีคุณภาพเป็นอย่างมากเพราะในส่วนนี้หากมีการร่วมกันวางโครงสร้างบริษัท และสร้างแผนต่างๆหรือกลยุทธ์ต่างๆที่จะนำบริษัทให้ดำเนินไปยังทิศทางที่ถูกต้องในส่วนนี้เองบทบาทต่างๆของบริษัทจำเป็นต้องมีหลายบทบาทและหลายความ เพื่อรวบรวมปัญหาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นจากผู้ที่ปฏิบัติงานเองหรือผู้ที่ทำงานในส่วนต่างๆ นำมาร่วมกันวางแผนหากลยุทธ์ในการทำงานร่วมกันตัดสินใจ ผลการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วน

งานวิจัย งานวิจัยคือการจัดระเบียบควบคุมต่างๆนำผลต่างๆที่ได้มาจากการพัฒนาและค้นหานำมาเข้าร่วมและรวบรวมข้อมูลให้ได้มาก จะทำให้มีการกำหนดเป้าหมายและปัญหา ในส่วนต่อมา

คฃอำนาจและหน้าที่อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลต่างๆ จะทำให้ในส่วนเหล่านี้สามารถเข้าไปถึงปัญหาและค้นหาวิธีต่างๆในการดำเนินงานได้ สร้างความน่าเชื่อถือในการทำงานและบวกกับนำประสบการณ์ต่างๆในการตัดสินใจในรูปแบบต่างๆนำมาพัฒนาหรือร่วมกับในองค์กรเองก็ตาม 

สามัญสํานึกสามัญสํานึกขึ้นอยู่แต่ละบุคคล ด้วยบุคคลต่างๆที่ได้รับมอบหน้าหรือผู้ที่ตัดสินใจจำเป็นต้องมีการคิดให้สอดคล้องมากที่สุด กับความต้องการของบริษัทหรือจุดมุ่งหมายของบริษัทสูงสุดเพื่อก่อให้เกิดอำนาจในการทำงานที่มีมากและกระจายอำนาจเหล่านั้นออกไปเพื่อช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะว่าในส่วนการทำงานต่างๆจำเป็นต้องมีอำนาจในการตัดสินใจในส่วนเหล่านี้เพื่อพัฒนาการบริหารต่างๆให้มีศักยภาพมากที่สุด 

ในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนของประสบการณ์ บริษัทต่างๆที่มีบุคลากรเป็นจำนวนมากมีประสบการณ์ต่างๆในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการผ่านปัญหาต่างๆหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ การทำงานที่ผ่านมาในอดีตจะทำให้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นในส่วนนี้เองจึงสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ มาร่วมกับแผนการต่างๆหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตการที่มีผู้มีประสบการณ์เป็นอย่างมากในสายงานต่างๆจะทำให้การวางแผนในการโครงสร้างเป็นไปอย่างเหมาะสมมากที่สุด 

ทั้งหมดนี่เองคือส่วนช่วยให้การตัดสินใจการทำงานหรือการวางแผนต่างๆเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะบริษัทต่างๆที่มีการขยายขอบเขตในการทำงานหรือการวางแผนรูปแบบต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์หรือคุณสมบัติต่างๆมาร่วมกับผลงานวิจัยหรือปัญหาเพื่อหาแนวร่วมในการดำเนินงานให้เหมาะสมมากที่สุด 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจแต่ละครั้ง

แนวคิดของนักบริหารทั่วไปจำเป็นต้องมีศักยภาพในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามแนวคิดของนักบริหารจะต้องมีโอกาสในการตัดสินใจอย่างมากสิ่งที่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือทีมงานต่างๆ ชิ้นงานต่างๆที่จะค้นหาข้อมูลนำเสนอรวมถึงตัวผู้บริหารเองจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในเชิงปริมาณเป็นจำนวนมากเพื่อเน้นการตัดสินใจอย่างใช้สถิติในการตัดสินใจของคณิตศาสตร์

เพราะอย่างที่รู้กันว่า ในการตัดสินใจ 1 ครั้งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อเข้ามาประกอบการตัดสินใจ 1 อย่างเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่มีประโยชน์ต่อองค์กรนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบอย่างมากในการตัดสินใจ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและได้ประโยชน์ที่สุดกับองค์กรเหล่านี้

คนที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่นี้นั่นก็คือคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมถึงบุคลากรในบริษัทเพราะการตัดสินใจ 1 ครั้งที่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่อาจจะทำให้บริษัทวันนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือแม้แต่จะเป็นการทำให้บริษัทเหล่านั้นมีการปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้และกำไร รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันนี้จึงเป็นอย่างมาก

กับตำแหน่งสูงสุดสิ่งเหล่านี้ได้มาพร้อมกับตำแหน่งที่มีตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในสถานที่แห่งนั้น จะต้องพึ่งพาอาศัยข้อมูลจำนวนมาก นำมาวิเคราะห์หรือจำลองสถานการณ์ต่างๆให้ออกมาในหลายๆแบบที่สุดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจ ผู้จัดการตัดสินใจในแต่ละครั้งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรต่างๆที่มีลักษณะการทำงานรวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่จะต้องบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่องค์กรนั้นๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้บริหารต่างๆก็มีการคำนึงอยู่ตลอดเวลาการที่จะหาข้อมูลต่างๆไม่จำเป็นต้องมีการหาข้อมูลด้วยตัวคนเดียวสามารถมีทีมงานที่รับผิดชอบในส่วนเหล่านั้นได้เพราะทีมงานจะช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนการหาข้อมูลนำมาเสนอหรือวิเคราะห์ในเชิงต้น

จากการที่มีข้อมูลมหาศาลเหล่านี้หากมีการช่วยจัดทีมงานในการแบ่งกลุ่มข้อมูลต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์ในเชิงโตแล้วอาจจะทำให้การตัดสินใจในงานต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการคิดวิเคราะห์จาก ผู้บริหารมากที่สุดว่าในการตัดสินใจครั้งนี้จะเกิดผลอย่างไรจำลองสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดว่ามีสิ่งใดกระทบอย่างไรหรือไม่ลองจำลองสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกระบวนการหรือแม้แต่จะเป็นการกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของตัวเอง อย่างไรก็ตามภายใต้การวิเคราะห์และตัดสินใจจำเป็นต้องอยู่ในความเหมาะสมหรือเงื่อนไขที่บริษัทจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ น้อยที่สุดจากการตัดสินใจในครั้งนี้ นี่เองคือภาระของผู้ที่เป็นผู้บริหารจะต้องตัดสินใจในแต่ละครั้งที่บริษัทเกิดปัญหาเกิดวิกฤตต่าง

 

สนับสนุนโดย  แทงบอลออนไลน์

ข้อดีของการกระจายอำนาจในการจัดการ

การทำให้บุคลากรหลายคนในบริษัทมีอำนาจในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น จะทำให้บริษัทเรานั้นสามารถกระจายอำนาจต่างๆในการตัดสินใจเป็นลำดับขั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรของตัวเอง การแบ่งระดับขั้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างมากในการที่จะทำให้หลายคนสามารถตัดสินใจในการทำงานได้เพราะบางคนในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติการเห็นปัญหาในการทำงาน

และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆจึงสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาคิดและหาวิธีในการแก้ไขปัญหาได้ ในส่วนของผู้บริหารเองบางครั้งอาจจะมองไม่ถึงปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาที่เล็กว่าแต่ละวันย่อมมีงานให้คิดอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นความสำคัญอย่างมากในการกระจายการตัดสินใจไปสู่ส่วนต่างๆขององค์กร

การสร้างองค์กรที่มีระดับขั้นที่สูงจนมากจนเกินไปหากไม่มีการกระจายอำนาจในส่วนต่างๆในการบริหารหรือลดหลั่นอำนาจในการตัดสินใจให้เป็นระดับขั้นจะทำให้ในส่วนของการจัดการกับปัญหาถือได้ว่าเป็นเรื่องยากอย่างมากองค์กรต่อองค์กรจึงควรจะกระจายอำนาจไปสู่สถานที่ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโรงงาน ในส่วนของยอดประมาณนั้นก็คือผู้จัดการแผนกต่างๆ และในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนนี้จะต้องมีการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการกระจายอำนาจต่างๆมีอยู่ 2 แบบเพื่อที่จะลำดับขั้นของอำนาจอันดับแรกที่กล่าวมานั้นคือการรวมศูนย์การกระจายอำนาจเป็นการรวมอำนาจไปสู่บุคคลเพียงคนเดียว

ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้นแต่จะเป็นการที่ส่งมอบอำนาจไปสู่ผู้จัดการโรงงานในส่วนนี้เองจะถือว่าผู้จัดการโรงงานจะสามารถควบคุมดูแลและตัดสินใจส่วนต่างๆของบริษัทได้ มาตรการแผนกที่เห็นว่ามีปัญหาอยู่และนำสิ่งเหล่านั้นออกเป็นนโยบายต่างๆในการตัดสินใจในส่วนนี้เองผู้ที่ทำงานระดับปฏิบัติการจะไม่สามารถออกความคิดเห็นหรือแม้แต่เสนอสิ่งต่างๆที่คิดได้

แต่ลำดับที่ 2 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนการกระจายอำนาจเพื่อกระจายอำนาจไปให้ถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแผนกรวมถึงพนักงานปฏิบัติการเอง สามารถทำงานเสนอแนวคิดต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงการทำงานอย่างมีระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสการตัดสินใจในงานต่างๆ

ไม่มีงานใดที่ไม่เกิดปัญหาแต่ว่าคนที่เห็นปัญหาจะรู้วิธีการแก้ไขปัญหา หากรอให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาหรือออกนโยบายต่างๆในการทำงานจะทำให้การทำงานอย่างนั้นล่าช้าและอาจจะทำให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของแต่ละส่วนได้เรานี่เองจึงเป็นการสำคัญอย่างมากในการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆ

ของบริษัทซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการทำงานของผู้คนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ชักจูงและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ทำงานเป็นหัวหน้าแผนก หรือแม้แต่จะเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานเอง 

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ZEN MIND ความพยายามที่ถูกต้อง

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติของเราคือการพยายามที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบ การพยายามที่ถูกต้องซึ่งมุ่งไปในทางที่ถูกต้องคือสิ่งจำเป็น ถ้าความพยายามของเธอมุ่งไปในทิศทางที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอไม่รู้ตัว มันจะเป็นความพยายามที่หลอกลวง ความพยายามในการปฏิบัติของเราควรเริ่มจากการบรรลุผลไปสู่การไม่บรรลุผล

ปกติแล้วการที่เธอทำอะไรก็ตามเพื่อจะบรรลุผลบางอย่าง เธอจะผูกติดผลลัพธ์บางอย่าง จากการบรรลุผลไปสู่การไม่บรรลุผล หมายถึงการขจัดสิ่งไม่จำเป็นหรือผลที่ไม่ต้องการออกไป สิ่งที่เธอพยายามทำอยู่ ถ้าเธอทำอะไรบางอย่างด้วยจิตวิญญาณของการไม่บรรลุ ความพยายามของเธอจะดี เพราะฉะนั้น แค่ทำก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องพยายามอะไรเป็นพิเศษ

เมื่อเธอพยายามเป็นพิเศษเพื่อบรรลุผลอะไรบางอย่าง สิ่งที่เกินจำเป็นหรือของแถมอย่างอื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้อง เธอจะต้องกำจัดสิ่งที่เกินความจำเป็นนี้ออกไป ถ้าการปฏิบัติของเธอเป็นไปด้วยดี เธอจะมีความภาคภูมิใจโดยที่เธอไม่รู้ตัว ความภาคภูมิใจนี้เป็นของแถม สิ่งที่เธอทำเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่มีบางอย่างเพิ่มเข้ามา เพราะฉะนั้นเธอจะต้องขจัดสิ่งที่แถมเข้ามานี้ทิ้งไป นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก แต่โดยปกติแล้วเราจะไม่ละเอียดพอที่จะตระหนักถึงเรื่องนี้ ซึ่งทำให้เรามุ่งไปในทิศทางที่ผิด

เนื่องจากเราทุกคนทำสิ่งเดียวกัน ทำความผิดพลาดเหมือนๆกัน เราจึงไม่ตระหนัก เพราะฉะนั้นเราทำความผิดพลาดมากมายและสร้างปัญหาขึ้นในหมู่พวกเราโดยที่เราไม่ตระหนัก การปฏิบัติที่ผิดพลาดนี้เรียกว่า ธรรมะติดพัน หรือ การปฏิบัติติดพัน หมายความว่า เธอเข้าไปพัวพันกับความคิดบางอย่างในการปฏิบัติหรือการบรรลุและไม่สามารถหลุดออกมาได้ เมื่อเธอมีความคิดที่เป็นทวิภาวะ การปฏิบัติของเธอก็ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป คำว่าบริสุทธิ์นี้เราไม่ได้หมายถึงการขัดเกลาเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่แปดเปื้อนกลับบริสุทธิ์

ความบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงเพียงแค่การเป็นสิ่งที่มันเป็น เมื่อมีอะไรบางอย่างแปลกปลอมเพิ่มเข้าไป สิ่งนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ เมื่ออะไรบางอย่างกลายเป็นทวิภาวะ มันก็จะไม่บริสุทธิ์ ถ้าเธอคิดว่าเธอจะได้อะไรบางอย่างจากการปฏิบัติซาเซน การปฏิบัติของเธอก็ไม่บริสุทธิ์แล้ว เธอสามารถพูดว่ามีการปฏิบัติ มีการรู้แจ้งได้

เรื่องนี้ไม่เป็นไร แต่อย่าไปติดอยู่กับคำพูดนี้ อย่าให้มันทำให้เธอมัวหมอง เมื่อปฏบัติซาเซน จงปฏิบัติซาเซนเท่านั้น หากเกิดการรู้แจ้งก็ให้มันเกิด แต่เราไม่ควรยึดติดกับการรู้แจ้ง คุณสมบัติที่แท้จริงของซาเซนอยู๋ในตัวของมันเองตลอดเวลา แม้เธอจะไม่ตระหนักก็ตาม เพราะฉะนั้นลืมความคิดที่ว่าเธอจะได้รับอะไรจากการปฏิบัติให้หมด แค่ปฏิบัติเท่านั้น คุณสมบัติของซาเซนจะแสดงออกมาเอง และเธอจะมีเอง

 

สนับสนุนโดย  ตารางบอลพรุ่งนี้

การร่วมมือการวางแผนของคนในบริษัท

 

ในรูปแบบโครงสร้างของบริษัทนี้เองจะทำให้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายบังคับบัญชาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการใหญ่จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเรื่องราวใหญ่ๆในส่วนนี้จะต้องพึ่งพาแผนทางการตลาดหรือแผนที่ถูกนำเสนอขึ้นมาจากผู้บริหารที่เล็กลงมากกว่า

ในส่วนนี้เองหากมีการวางแผนจะร่วมกับแผนกผู้วิจัยที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการผลิตสินค้าใหม่ๆ การวางแผนการตลาดจะต้องอาศัยการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์หรือการบริโภคที่เปลี่ยนไปของบุคคลภายในกลุ่มลูกค้าของเราเพื่อมีการพัฒนาและวางแผน 

ในส่วนนี้จะต้องพึ่งพาการเงินและการบัญชีเพื่อดูงบดุลของบริษัทความเสี่ยงที่จะลงทุนในแต่ละครั้งจะต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมหากมีการวางแผนที่ไม่เหมาะสมจะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้และเกิดความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้บริษัทนั้นมีความเสียหายในแต่ละส่วน ในส่วนของบุคลากรจะต้องมีการประเมินบุคลากรภายในบริษัทว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ไหมหรือมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปในทิศทางใด ในส่วนนี้เองจึงทำให้ทั้งหลายฝ่ายต้องมีการวางแผนร่วมกันเพื่อทำแผนในการพัฒนา นำเสนอแก่คณะกรรมการหรือผู้บริหารที่มีระดับสูงขึ้นมา

 ในส่วนนี้เองจำเป็นจะต้องมีข้อมูลจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในบริษัทในส่วนต่างๆการใช้ทรัพยากรหรือแผนการต่างๆที่รองรับหากเกิดข้อผิดพลาด 

แผนข้อมูลภายนอกที่นำมาสู่แผนการตลาดใหม่ๆในการชักจูงของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่เป็นลูกค้า ถ้ามีการวางแผนในหลายๆส่วนเรียบร้อยแล้วจะทำให้มีการคิดแผนงานหรือส่วนต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของบริษัทใด เพราะอย่างที่ทราบกันว่าในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมความต้องการของผู้บริโภค มีการปรับตัวต้องการอยู่ตลอดเวลาหากบริษัทไหนที่ตามไม่ทันหรือว่ากลุ่มลูกค้านี้ไปติดพันกับบริษัทคู่แข่งจะทำให้เสียโอกาสในการแข่งขันอย่างมาก เหล่านี่เองจึงต้องมีการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่ภายในบริษัท หาแนวทางในการต่อสู้และแผนการตลาดใหม่ๆสร้างโอกาสให้กับบริษัทไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโครงสร้างบริษัท 

การวางแผนต่างๆที่ร่วมกับบุคคลภายในบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะทางกำหนดแผนการที่จะทำให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงในการทำงานและความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญ รวมถึงจะต้องคิดในส่วนที่พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการทำงานที่เหมาะสมต่อการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในส่วนนี้จะทำให้บริษัทสามารถมีโอกาสในการต่อสู้และยืนระยะในตลาดได้เพราะการแข่งขันในปัจจุบันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาและความเข้มข้นค่อนข้างสูง บริษัทไหนที่มีศักยภาพไม่พอจะทำให้บริษัทนั้นยากต่อการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันได้ในส่วนนี้เองจึงทำให้ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของบริษัทต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100

การทำโครงการและดำเนินกิจกรรม

การควบคุมงบประมาณในการทำโครงการและดำเนินกิจกรรม 

สิ่งที่ช่วยผลักดันให้โครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้ก็คือการจัดตั้ง การบริหารที่เหมาะสมหรือไม่น่าจะเป็นแผนการที่เหมาะสมกับการทำงานกระบวนการต่างๆในส่วนที่จะต้องบรรลุไปสู่เป้าหมายสูงสุด กลยุทธ์ต่างๆในการทำงานสิ่งเหล่านี้จะต้องมารวบรวมกัน

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานรวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ในการทำงานของโครงการต่างๆเข้าด้วยกัน การบริหารเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างมากในการทำให้ทรัพยากรถูกใช้หรือแม้แต่จะเป็นการนำบุคลากรต่างๆพัฒนาเพื่อเสริมทักษะในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด การทำงานให้รู้เรื่องนี้จะต้องมีการวางแผนอย่างมั่นคง เพื่อพัฒนาไปถึงเป้าหมายแล้วจะต้องมีการติดตามงานหรือการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่ได้วางไว้ การดำเนินแนวทางต่างๆ

ขององค์กรเพื่อลดข้อผิดพลาดจะต้องมีการนำสิ่งเหล่านี้มาวางแผนและหาผู้ที่จัดทำเพื่อไม่ให้การใช้ทรัพยากรสูญเปล่า ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดกับการกระทำต่างๆในส่วนขององค์กรมีการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนของการควบคุมงานก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกัน หากไม่มีการควบคุมงานที่เหมาะสมจะทำให้บุคลากรเหล่านั้นไม่สามารถทำงานที่ตรงกับความต้องการได้และทำงานไปในทิศทางที่อาจจะไม่ถูกต้อง เอง

จึงต้องมีการเปรียบเทียบดำเนินงานและตรวจสอบงานอยู่เสมอระบุจุดเป้าหมายในแต่ละขั้นของการทำงานว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร สุดท้ายแล้วหากมีการดำเนินงานที่เหมาะสมและการบริหารที่มั่นคงและชัดเจน จะทำให้งานเหล่านี้สามารถเดินไปได้อย่างเป็นระบบและมีรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมต่อการทำงานการกำหนดวัตถุประสงค์ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน

ในการที่จะบอกว่างบประมาณในการทำและเวลาในการปฏิบัติรวมถึงระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการต่างๆมีระยะเวลาเท่าไหร่ ส่วนเรานี้เองจึงทำให้การวางแผนในการทำโครงการและการบริหารต้องมีการควบคู่ไป เพื่อดูข้อเท็จจริงของการดำเนินกิจกรรมทางการทำโครงการต่างๆจำแนกและสร้างแผนการทำงานขึ้นมา เมื่อมีแผนการทำงานแล้วจะสามารถให้ผู้คนเหล่านั้น

สามารถประสานงานและส่งต่อข้อมูลต่างๆได้มีการตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลา เพราะในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็มีการตรวจเช็คอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนข้างต้นที่เป็นการเริ่มดำเนินโครงการในการวางแผนงานต่างๆ รวมไปถึงในส่วนของโครงการที่เป็นการตรวจสอบว่าระดับขั้นในการดำเนินกิจกรรมของโครงการนั้นไปถึงจุดไหนแล้ว รวมไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบงานก็ต้องมีการตรวจเช่นเดียวกัน

ซึ่งเรานี่เองคือต้องพึ่งการวางแผนและการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มั่นคง ส่งผลให้การวางแผนงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ตามการคาดเดาหรือการวางแผนที่ได้วางแผนไว้ เพราะถ้าหากไม่สามารถเป็นไปตามแผนน่าจะทำให้สูญเสียทรัพยากรต่างๆมากมายและควบคุมการทำโครงการเหล่านี้ได้ลำบากมาก

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท

การคิดหากลยุทธ์ในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม

ในระดับธุรกิจอุตสาหกรรมมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเป็นการเกิดขึ้นของธุรกิจบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจที่มีมานานแล้วหรือว่าธุรกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ที่ร่วมในการใช้เทคโนโลยีต่างๆและนวัตกรรม เข้ามาประกอบธุรกิจสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในส่วนนี้เองการสร้างข้อได้เปรียบ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในธุรกิจต่างๆที่ต้องมีการแข่งขัน

การสร้างความได้เปรียบจะต้องพึ่งอาศัยความพยายามที่จะค้นหาข้อมูลหรือการพัฒนาอยู่เสมอ การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแข่งขันหรือสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง การสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะการตั้งธุรกิจขึ้นมาจำเป็นจะต้องให้ผู้บริโภค มองในธุรกิจของเราหรือแบรนด์ที่อยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ในส่วนเองจะสามารถกำหนดจุดมุ่งหมายของบริษัท

เพื่อให้ลูกค้าได้มองเห็นถึงทิศทางอนาคตว่าบริษัทดำเนินไปอยู่สิ่งไหน การสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดและต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ การนำองค์ความรู้ต่างๆของผู้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการบริหารทรัพยากรภายในบริษัท เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนอย่างคุ้มค่าในการลงทุนอย่างคุ้มค่านี้จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัท

นำมาบริหารให้มีความสูญเสียน้อยที่สุดหรือการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่เกิดผลประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ในส่วนนี้เองจำเป็นจะต้องคิดกลยุทธ์ต่างๆในการดำเนินอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มนักลงทุนเองที่มีความจำเป็นจะต้องลงทุนและต้องสร้างความเชื่อมั่น หาบริษัทต่างๆที่มีการลงทุนมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้เท่าทันต่อคู่แข่ง 

การดำเนินธุรกิจจำเป็นจะต้องสู้กับคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวให้ทันหรือมีความคิดริเริ่มแนวคู่แข่งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในสิ่งที่ธุรกิจต่างๆกำลังเผชิญหน้าในส่วนนี้เองจะต้องมีการแสวงหาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้า หรือนักลงทุนใหม่ๆรวมทั้งบุคลากรต่างๆ

ที่จะนำมาช่วยพัฒนาความต้องการในการเติบโตของบริษัท มีการลงทุนในแบบที่แสวงหาลูกค้าหรือเพิ่มยอดขายได้มากที่สุด ในส่วนนี้เองจะต้องมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลาจะมีข้อเสียและข้อดีต่างกันในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางเศรษฐกิจหรือความได้เปรียบในเชิงการค้า จึงจำเป็นอย่างมากในการวางกลยุทธ์ที่ดำเนินอุตสาหกรรมล่วงหน้าเพราะสายการผลิตต่างๆมีความจำเป็นจะต้องทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัท 

หากมีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะทำให้บริษัทเหล่านี้วางแผนในการผลิตสินค้าหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้คนหรือสามารถแข่งกับบริษัทต่างๆคู่แข่งที่คล้ายคลึงกันได้ อาศัยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมือนกว่าคู่แข่งหรือเป็นจุดเด่นของบริษัท

ในส่วนนี้เองก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับคู่แข่งแต่มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพมากกว่า สร้างความได้เปรียบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตในตลาดนั้นๆได้อย่างเหมาะสม 

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100

ปัญหาเมื่อลาวทำการ lock Down ประเทศ

เศรษฐกิจชายแดนไทยกับเรากำลังประสบปัญหาเมื่อลาวทำการ lock Down ประเทศ 

     ประเทศลาวหนึ่งในประเทศที่อยู่ติดชายแดนกับประเทศไทยที่เรามีการค้าขายกันมานานตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีมาแล้วโดยปกติแล้วทางเขตชายแดนระหว่างไทยกับลาวมักจะมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางข้ามเขตชายแดนเพื่อมาซื้อของขายของกันแต่ในวันนี้เมื่อมีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าออกมาทางการของเราจึงจำเป็นต้องมีการออกมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่กำลังทำให้ทั่วประเทศปั่นป่วนอยู่ในขณะนี้ล่าสุดรัฐบาลลาวได้มีการประกาศสถานการณ์ lock Down ประเทศ

ไม่ให้คนในประเทศเดินทางออกนอกประเทศรวมถึงคนนอกประเทศก็จะไม่สามารถเข้าไปในประเทศได้เพราะต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยทางเรามีการออกมาตรการทั้งหมดที่เป็นข้อห้ามจำนวน 11 ข้อห้ามด้วยกันรวมถึงหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือห้ามกักตุนอาหารและห้ามขึ้นราคาสินค้าอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากนักในการดำเนินชีวิตแต่อย่างไรก็ตามการออกมาตรการของทางประเทศลาวในครั้งนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจระหว่างไทยและลาวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยปกติแล้วการค้าการขายระหว่างไทยกับลาวมีการค้าขายกันอย่างดีเรื่อยมา

ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้การส่งออกของไทยที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศนั้นจะค่อนข้างหยุดชะงักหลายรายการแต่ก็ยังมีบางรายการที่ยังสามารถส่งไปขายให้กับต่างประเทศรวมถึงประเทศลาวได้แต่ในตอนนี้เมื่อราวมีการประกาศกฎหมายออกมาอย่างชัดเจนที่ต้องการจะล็อคดาวประเทศจึงทำให้เศรษฐกิจของไทยกับลาว

ต้องหยุดชะงักลงทันทีรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆที่จะส่งสินค้าเข้าไปขายในลาวก็จะได้รับการหยุดชะงักเช่นเดียวกันนี่คือสัญญาณที่กำลังบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของโลกกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าแค่เพียงเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับทำลายเศรษฐกิจของโลก

จากเคยเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งเน้นในเรื่องของการส่งออกจับทำให้ไทยไม่สามารถส่งสินค้าออกไปขายให้กับต่างประเทศได้เลยรวมถึงทั้งต่างประเทศเองก็ไม่อาจที่จะสามารถรับสินค้าเข้าไปในประเทศของตนเองได้ครั้งนี้กว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสิ้นสุดลงก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจของทั้งโลก

จะตกไปถึงจุดไหน การลอกตาของประเทศลาวนั้นมีการปิดกิจการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงงานต่างๆรวมถึงการห้ามประชาชนออกจากบ้านซึ่งกดนี้ประชาชนสามารถที่จะออกจากบ้านได้เฉพาะการไปซื้อสินค้าและไปหาหมอเท่านั้นส่วนการจัดงานแต่งงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆจะถูกยกเลิกทั้งหมดไปก่อนซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทยที่กำลังเจอสถานการณ์กันอยู่ในตอนนี้แต่ก็ยังไม่เข้มข้นเท่ากับประเทศลาวที่ถึงขนาดไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านกันเลย