คลังเก็บผู้เขียน: admin

ชาวญี่ปุ่น รับมือกับสถานการณ์

ชาวญี่ปุ่น รับมือกับสถานการณ์ ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ได้อย่างไร

นับจากวิกฤติการณ์โควิด 19 ในระบาดขึ้นบนโลกใบนี้และได้สร้างปัญหาให้มากมายกับทุกๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งทุกปัญหากลายเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว และอีกปัญหาที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาที่แต่ละประเทศขาดหน้ากากอนามัย เอาไว้ใช้

ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นมา เหมือนกับประเทศไทยที่มีช่วงขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่ของประเทศไทยนั้น เกิดจากการกักตุนของผู้หวังผลประโยชน์บนความเดือดร้อนและความทุกข์ของผู้อื่น โดยกักตุนไว้ค้ากำไรเกินควร ทำให้ขนาดแพทย์และโรงพยาบาลยังไม่มีใช้กัน และที่ประเทศญี่ปุ่นก็ขาดแคลนเหมือนกับประเทศไทย และขาดแคลนหนักกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งโดยปรกติเวลานี้คนญี่ปุ่นก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยกันเป็นปรกติอยู่แล้ว เพราะเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นฤดูใบไม้ผลิ

จึงทำให้ละอองเกสรของดอกไม้กระจายไปทั่วเมือง บางคนจึงเกิดการแพ้เกสร ทำให้คนญี่ปุ่นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นปรกติอยู่แล้ว และเพราะมาเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด19 ขึ้นมานั้น ซึ่งเกิดที่ประเทศจีนก่อนที่จะเข้ามาประเทศญี่ปุ่น ทางจีนได้มีการสั่งซื้อหน้ากากไปจนเกือบจะหมดเกลี้ยงทำให้เมื่อระบาดมาถึงประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจึงไม่มีหน้ากากใช้เพียงพอ จึงทำให้คนญี่ปุ่นเริ่มแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการปรับตัวของประชาชนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ทำการสอนประชาชนญี่ปุ่นให้รู้จักทำหน้ากากเอาไว้ใช้เองและเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต นอกจากนั้นยังมีการสอนซักหน้ากากอนามัย

เพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น หน้ากากอนามัยที่ใช้เสร็จสิ้นแล้วนั้น ควรจะทิ้งและไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่อีกเป็นอันขาด แต่ด้วยสภาวะที่ขาดแคลนขนาดนี้ จึงจำเป็นต้องใช้ซ้ำ จึงได้มีการทำให้หน้ากากที่ต้องใช้ซ้ำนั้น ต้องทำให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และคนญี่ปุ่น ก็ยังเป็นคนญี่ปุ่นที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะตอนนี้คนที่เริ่มทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองนั้น เริ่มทำเผื่อคนรู้จักข้างบ้าน

บางทีก็นำไปแจกลูกค้า หรือแม้กระทั่งแจกคนแปลกหน้าก็ยังมี ซึ่งการแบ่งปันนี้นอกจากลดความตื่นตะหนกในการกักตุนหน้ากากอนามัยแล้วนั้น ยังช่วยกำจัดพ่อค้าแม่ค้าที่ชอบกักตุน และนำมาขายโก่งราคากันแพงๆ กันอีกทางหนึ่งให้หมดสิ้นไปด้วยซ้ำ ซึ่งคนญี่ปุ่น ก็ได้แสดงให้คนทั่วโลกเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่า การมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นนิสัยของคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เพราะบางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช้เจ้าไวรัสโควิด แต่มันคือคนเราด้วยกันเองนั่นแหล่ะ

5 ขั้นตอนในการสร้างโครงการ

ในแต่ละครั้งที่มีการพัฒนาโครงการขึ้นมาหรือมีการกำหนดโครงการขึ้นมาจำเป็นต้องมีลักษณะต่างๆเพื่อให้โครงการเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้ หรือดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีข้อกำหนดมากมายหรือแบบแผนมากมายที่ทำให้โครงการต่างๆเป็นโครงการที่จะต้องผ่านรูปแบบในการคิดวิเคราะห์หรือการวางโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้คนในหน่วยงานหรือคนในองค์กรสามารถดำเนินโครงการเหล่านี้

ไม่ได้ตามแนวทางที่เหมาะสมในการคิดโครงการจึงต้องมีการแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้ที่มีการดำเนินโครงการและการแบ่งขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการกำหนดโครงการขึ้นมาหรือการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้และก่อตั้งโครงการขึ้นมาอย่างเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทที่ได้วางไว้จะแบ่งด้วยการในส่วนของ 5 ขั้นตอน

 1 ขั้นตอนความคิดริเริ่มการจัดตั้งโครงการ ในส่วนนี้เองจะเป็นการคิดเริ่มโครงการขึ้นมาโดยอาศัยภาพรวมกว้างๆไว้ก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดคิดผลกระทบและความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรหรือเวลาก็ตาม การกำหนดข้อมูลขึ้นมากำหนดว่าจะทำอะไรกับโครงการและจุดมุ่งหมายของโครงการคืออะไร วิเคราะห์ผลกระทบให้ได้มากที่สุดว่าโครงการจะดำเนินไปในทิศทางใดและหาคำตอบว่าเหตุผลในการดำเนินโครงการคืออะไร

2 กำหนดเป้าหมายของโครงการ ในส่วนการกำหนดเป้าหมายโครงการนี้คือการที่เมื่อเราหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด จะต้องกำหนดว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร แก้ไขปัญหาในส่วนใดและใช้ทรัพยากรอะไรบ้างมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่การกำหนดหรือการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือในส่วนของงบประมาณเป็นเรื่องที่จะต้องทำในขั้นตอนที่ 2 นี้ 

3 ขั้นตอนการผลิตโดยการจัดทำ เมื่อถูกกำหนด ได้แล้วโครงการเหล่านี้ถูกนำเสนอจนผ่านแล้วสามารถดำเนินโครงการไปได้โดยใช้ทรัพยากรที่ถูกกำหนดจากบริษัท ซึ่งแผนการจัดทำรายละเอียดของทรัพยากรต่างๆจะถูกวิเคราะห์ผ่านมาไว้ก่อนแล้วว่าสามารถใช้ทรัพยากรอะไรได้บ้าง ในส่วนนี้จะต้องผลิตในตัวของโครงการออกมาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นใช้ทรัพยากรวัตถุดิบหรือแรงงานหรือแม้แต่ต้นทุนต่างๆเพื่อผลิตหรือก่อสร้างในส่วนที่ได้จัดทำและกำหนดตามคู่มือและแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบของโครงการ 

4 การปฏิบัติการหรือการทำงาน ในส่วนนี้จะต้องมีการใช้ผลงานของโครงการต่างๆที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในส่วนของโครงการ จะทำในข้อปฏิบัติประสานงานผลิตผลงานกับองค์กรและเจ้าของเช่นนี้ผลงานจะถูกพัฒนาในส่วนของการจัดทำนี้เพื่อดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเชิงเทคนิคเชิงปฏิบัติการ

5 การจบโครงการหรือปิดโครงการ ในส่วนนี้เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วโครงการออกมาเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วมีการตรวจสอบที่ผ่านขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้น ในส่วนนี้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายในการจบโครงการในโครงการจะต้องรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดในโครงการนี้เข้ามาเพื่อทำสรุปผลต่างๆนำเสนอแก่ผู้บริหารว่าในการดำเนินโครงการต่างๆมีอุปสรรคอะไรบ้างและใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการดำเนินโครงการ 

ขายกิ๊ปช๊อปเป็นแหล่งที่ทำรายได้นั้นอย่างดี

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรานั้นเห็นช่องทางในการทำเงินนั้นให้งอกเงยมากขึ้นและเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่หน้าที่จะมองข้าม ซ่งจะขายง่ายและก็ขายเร็ว และก็ใช้เงินนั้นในการลงทุนนั้นน้อยอีกด้วยซึ่งเรานั้นมีเงินลงทุนสักหนึ่งหมื่นบาทนั้นเราก็เป็นเจ้าของทุระกิจได้แล้ว เพราะว่าช่องทางในการที่เรานั้นขายกิ๊ปช็อปที่เรานั้นจะไปเลือกซื้อเลือกขายที่ตลาดสำเพ็งโดยส่วนมากนั้นจะมาเป็นแบบว่าเป็นแพ็คหรือว่าเป็นโหล ผมเดินทางนั้นมาทางตลาดนัด

ซึ่งเรานั้นมักจะเห็นบ่อยที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้านั้น

ไปเลือกหาซื้อของมาวางขายอย่างเช่นทุกอย่าง 10 บาท หรือว่าทุกอย่างนั้น 20 บาท ถ้าเจ้าไหนนั้นมาเทวางเป็นกองใหม่ๆนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีคนนั้นไปมุงดูสินค้านั้นอย่างเยอะ ซึ่งเรานั้นก็จับทางได้ว่าถ้าสินค้านั้นเป็นประเภทแบบเดียวกันเหมือนกัน ขายในราคาเดียวกันนั้นซึ่งอีกคนนั้นวางขายบนโต๊ะตั้งอย่างสวยงาม แต่ว่าอีกคนนั้นตั้งกองเป็นภูเขาวางลงบนพื้นนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าลูกค้านั้นจะมามุงล้อมกับสิ่งของที่วางอยู่บนพื้นเพราะว่าลูกค้านั้นมองว่าเป็นสินค้าที่ถูกและไอ้แบอย่างว่าทุกอย่าง 20 บาทนั้นนี่เหล่ะลูกค้านั้นชอบมาก

เพราะว่าไม่ว่าลูกค้านั้นจะอายุเท่าไหร่นั้นก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้อย่างแบบว่าไม่ต้องเสียดายเงินเพราะว่าเป็นของที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน หรือว่านักศึกษา หรือว่าจะเป็นคนทำงานนั้นสามารถที่จะจับต้องได้ อย่างเช่นที่เรานั้นจะมาวางขายก็จะมีกิ๊ฟหลายแบบหลายๆอย่างให้เรานั้นเลือก  ที่คาดผมบ้าง ยางมัดผมบ้าง หรือว่าเป็นของที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นจะเป็นอะไรที่ขายง่ายมาก และสามารถที่จะขายได้ตลอด

เพราะว่าสินค้าบางตัวนั้นเราซื้อมาแบบว่ายกโหล ตกประมาณโหลละ 72 บาท เฉลี่ยโดยประมาณต้นทุนนั้นอันละ 6 บาท แต่เวลาที่เรานั้นขายเราจะขายอันละหรือว่าทุกอย่าง 20 บาท กำไลนั้นเกินครึ่งอย่างแน่นอน เรานั้นเน้นขายง่าย ขายไว และถ้าเรานั้นตั้งสินค้าที่ไม่แพงและสินค้าของเรานั้นมากนะซักหน่อย ทำไมจะไม่มีลูกค้านั้นมาซื้อ

 ส่วนใครนั้นคิดจะหาช่องทางในการหาเงินหรือว่าหารายได้นั้นเสริมก็ลองเอาเก็บไปคิดดูนะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายง่ายและสามารถที่จะหาซื้อนั้นไม่อยาก บางทีนั้นเราไปอาจะไปเลือกซื้อของอีกอย่างแต่ว่าเรานั้นได้ไอเดียอีกอย่างนั้นก็เป็นไปได้ ถ้าใครนั้นกำลังมองหาของที่จะขายให้เรานั้นลองไปเดินตลาดสะเพ็งดูนะครับ 

อาชีพช่างตัดผม

ใครว่าอาชีพ ช่างตัดผมเป็นธุรกิจไม่ได้คุณรู้หรือไม่ว่าในแต่ละวันโดยมีคนมากมายที่เค้าไปตัดผมโดยบุคคลเหล่านั้นมักมาไม่ซ้ำหน้าเพราะเนื่องจากประชากรของคนได้ประเทศเยอะมากทำให้ร้านตัดผมต่อให้มีมากแค่ไหนก็สามารถที่จะมีลูกค้าได้ในทุกๆวันอันที่จริงแล้วอาชีพช่างตัดผมนี้

สามารถทำเป็นธุรกิจส่วนตัวได้อีกอย่างหนึ่งด้วยอาชีพต่างๆเหล่านี้เป็นการแข่งขันก็จริงแต่เพราะว่ามีประชากรมากมายจึงทำให้ต่อให้มีการแข่งขันก็ยังสามารถเปิดแข่งขันกันได้อยู่ดีและโอกาสที่จะเจ้งน้อยที่สุดเรียกได้ว่าโอกาสพลาดหรือเจ๋งน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆที่เราได้เจอมานั่นเอง

สาเหตุที่ทำให้การเปิดร้านตัดผมมีโอกาสเจ๋งน้อยที่สุดมีดังนี้ 

คุณจะเห็นว่าสถานที่ในเมืองหรือแหล่งชุมชนมักจะมีร้านเสริมสวยเปิดติดติดกันบางที่เปิดอยู่เคียงข้างกันเลยด้วยซ้ำซึ่งสิ่งเรานั้นไม่ได้บ่งบอกเลยว่าจะทำให้พวกเขาทำธุรกิจนี้ไม่ได้ลองคิดดูสิว่า หากธุรกิจของเค้าไม่สามารถอยู่ได้แล้วพวกเขาจะเปิดได้อย่างไร

โดยเราจะเห็นได้ว่าร้านเสริมสวยหรือ ร้านตัดผมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของชายหรือหญิงก็สามารถเปิดให้บริการและเป็นการเปิดที่มากที่สุดยิ่งแหล่งชุมชนเหล่านั้นมีประชากรจำนวนมากร้านเสริมสวยก็เปิดมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน 

หากมีการสังเกตุจะเห็นได้ว่าในทุกๆวันร้านเสริมสวยเหล่านั้นหรือร้านตัดผมต่างๆมักจะมีคนเข้าทุกๆวันจะมีลูกค้าเข้าไม่ต่ำกว่าสามคนซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพียงแค่หยิบกรรไกรมาตัดผมก็ทำให้สร้างรายได้ให้กับคุณด้วยหลักร้อย

โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยยิ่งหากมีการ สระไดผมด้วยแล้วแล้วก็สามารถอัพราคาได้มากกว่านั้นอีกเท่าตัวโดยค่าใช้จ่ายนั้นหักลบต้นทุนไม่ถึง 50 บาทด้วยซ้ำเรียกได้ว่ากำไรเกินกว่าทุนมากพอสมควรและยิ่งวันนึงหากมีการยึดผมหรือการตกแต่งผมโดยวิธีต่างๆเช่นทำสีดัดผมหรือแม้กระทั่ง

การอบไอน้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการหาเงินในราคาที่คนข้างสูงบาง ต้องจ่ายถึงหลักพันเลยด้วยซ้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณรู้หรือไม่ว่าต้นทุนเพียงแค่ 100 ถึง 200 บาทเท่านั้นเองแต่นั่นเป็นวิธีการโชว์ฝีมือสำหรับท่านที่เก่งเก่งหรือสำหรับบุคคลที่ต้องการความสวยงามก็ต้องยอมจ่ายแพงแพงเพื่อแลกกับสิ่งเรานั้นมา 

ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำผมดำเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนและเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะถือว่าไม่เดือดร้อนในการลงทุนและเป็นการเรียกเงินเรียกรายได้ให้แก่ตัวเราเองได้เป็นอย่างดียิ่งหากมีฝีมือมากเท่าไหร่คุณจะได้ลูกค้าและผลตอบแทนเยอะกว่าที่เรายกตัวอย่างมาแน่นอนสำหรับบางทีทำให้รวยได้ด้วยนะหากคุณลองสังเกตดูดีดีบุคคลที่เปิดธุรกิจเหล่านี้รวยมาหลายรายแล้ว    

 

การแนะนำธุรกิจที่เกี่ยวกับทะเล

กิจการริมชายหาด ที่เหมาะกับคนที่มีพื้นที่เยอะ ทำแล้วรวย

       หากเราไปเที่ยวที่ทะเล เราจะเห็นทั้งร้านค้าร้านอาหารโรงแรมและพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เรามาดูกันว่าหากคนที่มีพื้นที่เหลือเฟือต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง สามารถเปิดกิจการอะไรได้บ้างที่คิดว่าหากทำแล้วมีรายได้ดีรวยมากแน่นอน

บริการให้เช่าพื้นที่จอดรถ

เชื่อไหมว่าธุรกิจนี้เป็นกิจการที่เมื่อเปิดริมชายหาดแล้วจะทำรายได้ให้อย่างมากมายมหาศาล เพราะเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวทะเลแล้วต้องขับรถส่วนตัวไปนั้นเรามักจะหาที่จอดรถลำบากมาก ดังนั้นหากเปิดกิจการให้เช่าที่จอดรถย่อมมีคนสนใจมาเช่าเพื่อนำรถเข้ามาจอดแน่นอนและถึงแม้เราจะเรียกค่าที่จอดรถในราคาที่สูงเชื่อมั่นว่าคนก็ยังต้องการที่จะเข้าไปจอดรถไว้อยู่ดี

เพราะยังดีกว่าไม่มีที่จอดแล้วไม่ได้ลงเดินเที่ยว หรือดีกว่าจุดตรงจุดห้ามจอดแล้วถูกตำรวจมาล็อกล้อ ต้องไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจแทน

กิจการให้เช่าเรือ

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลก็มักจะอยากลองนั่งเรือตกปลาเล่น  หรือนั่งเรือออกไปจอดนั่งมองทะเลอยู่กลางทะเล ดังนั้นหากมีพื้นที่เยอะเราสามารถนำเรือหลากหลายชนิดมาให้ลูกค้าเลือกเช่าได้ สร้างรายได้งามให้กับกิจการธุรกิจเรือเช่าได้แน่นอน

เมื่อมีกิจการปล่อยเรือให้เช่าแล้ว ยังมีพื้นที่เหลือก็เปิดกิจการขายเป็ดตกปลา เอาไว้ตกปลา หรือตกปลาหมึกให้กับนักท่องเที่ยวใช้บริการให้เช่า หรือเปิดเป็นร้านขายเลยก็ได้ เพราะการแตกสาขาของธุรกิจได้ดีทีเดียว

นอกจากนี้หากมีการเปิดร้านเช่าเรือ ย่อมมีธุรกิจรับทำความสะอาดเรือ

เพราะจะเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกันกับร้านที่เปิดให้เช่าเรือ อีกกิจการที่ควรทำร่วมกันคือ ธุรกิจซ่อมเรือให้ แน่นอนว่าเรือหากมีการใช้งานนาน เปลี่ยนมาการใช้งานหลายคนย่อมมีการเสียหายเกิดขึ้นได้ดังนั้น กิจการซ่อมเรือจึงควรมีเปิดควบคู่ด้วยกัน

ธุรกิจให้เช่าจักรยาน หรือมอเตอร์ไซค์ริมชายหาด  

นักท่องเที่ยวบางคนก็มักจะชอบขี่จักรยานชมความงามของชายหาดเพราะบางครั้งชายหาดมีระยะทางที่ไกลเกินไปเดินเล่นคงไม่ไหวดังนั้นการขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์จึงเป็นอีกทางเหลือกที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการในการเดินทางเมื่อต้องมาเที่ยวอยู่ที่ทะเล เพราะสามารถขี่ไปไหนมาไหน เดินทางได้สะดวกมากขึ้น

สำหรับธุรกิจนี้นักท่องเที่ยวที่นิยมใช้บริการมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพราะหากจากจะขี่มอเตอร์ไซค์ริมหายแล้ว พวกเขายังสามารถขี่เข้าเมือง ทำให้พวกเขาไม่ต้องมานั่งรอรถโดยสารประจำทางให้เสียเวลา

การทำการเกษตรแบบซ้ำซาก

การทำการเกษตรแบบซ้ำซากเป็นอย่างไร

การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งและการเผาทำลายหรือว่าเก็บเกี่ยวไม่ดีพออาจจะทำให้คุณสูญเสียความสมบูรณ์ในดินหรือว่าความสามารถในการพัฒนาเพื่อสวนไร่ของคุณไปเลยทีเดียว เหล้านี้มีผลยังไงต่อการทำการเกษตร การทำการเกษตรขึ้นมานั้นจำเป็นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น

ที่ดินทำกิน ที่ดินทำกินหมายถึง สถานที่ที่คุณสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตไม่ว่าจะเป็นการที่คุณได้รับมรดกสืบทอดมาจากพ่อแม่ การที่คุณซื้อมาอย่างถูกกฎหมาย การเช่าจากเจ้าของพื้นที่ หรือการที่รัฐบาลให้หยิบยืมที่ดินทำกิน เหล่านี้มักเรียกว่าสถานที่ที่ประกอบอาชีพอาชีพส่วนใหญ่ในประเทศไทยต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เป็นการเกษตรตั้งแต่โบราณมาแล้วประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการทำการเกษตรเป็นอย่างมากมีน้ำอย่างพอเพียงไหลตลอดทั้งปีสภาพอากาศมีความอบอุ่นแม้ในหน้าหนาวก็ยังมีความอบอุ่นนั้นจึงทำให้พืชผลขึ้นได้ดี

น้ำในการทำการเกษตร

น้ำถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำการเกษตรนั้นเป็นเพราะว่าหากขาดสิ่งนี้ไปพืชผลจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแร่ธาตุที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็คงไม่เพียงพอกับการเลี้ยงดูต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้ช้าและไม่มีความพัฒนาในที่ดินทำกิน

น่าจะเป็นหัวใจหลักแห่งการทำสวนและไร่ของชาวไทยไว้อย่างช้านานมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่การปรกแต่ยังรวมไปถึงการขนส่งการขนส่งนี้มีการใช้น้ำตั้งแต่นานมาแล้วขนส่งทางเรือหรือว่าจะเป็นแพในการนำสิ่งของต่างๆแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ความรู้ในการทำการเกษตร

ความรู้คงจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นในการทำการเกษตรนั้นเป็นเพราะว่าหากคุณขาดสิ่งนี้ไปทำตามกระแสนิยมอาจจะทำให้คุณไม่มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวได้มากพอยกตัวอย่างเช่นในปี 2530 ประเทศไทยมีการส่งออกยางมากที่สุดในแทบเอเชียราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงทำให้ผู้คนต่างๆมีความสนใจในการทำสวนยางพาราจนในปัจจุบันส่วนเหล่านี้มีมากจนล้นกว่าที่ตลาดต้องการจึงทำให้ราคาตกต่ำลงอย่างมาก

ราคาตกลงอย่างต่อเนื่องและหาผู้ซื้อยากเป็นอย่างมากมีการเรียกร้องมากมายเพื่อให้รัฐบาลอุ้มราคายางพาราขึ้นแต่ผมไม่สามารถทำได้เป็นระยะเวลานานเพราะว่ามีการปลูกพืชซ้ำแล้วซ้ำมาจึงทำให้ผลผลิตลดน้อยหรือไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการ การปลูกพืชซ้ำซากนั้นมีข้อเสียอย่างไรข้อเสียก็คือจะทำให้คุณภาพดินลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งมาจากการที่พืชชนิดเดียวดูดสารแร่ธาตุอย่างเดียวไม่มีการหมุนเวียนของพืชสวนใดๆไม่มีการเปลี่ยนจึงทำให้ดินปล่อยลงไปเรื่อยๆและหมดสภาพลงไปในที่สุดการปลูกครั้งต่อไปจึงไม่ได้ผลที่ดีอย่างที่ควร

นวดแผนไทย

คนเราเมื่อทำงานมาอย่างเหนื่อยล้าการนั่งอยู่กับที่เพื่อทำงานนานๆ แบกหามสิ่งของ หรือใช้แรงในการทำงานมากๆการได้นวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อคงเป็นอะไรที่ดีมากๆ

การนวดเกิดขึ้นในไทยมาข้านาน เป็นศาสตร์การนวดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนอกจะมาได้มาเที่ยวชมความงามของบ้านเมืองในประเทศไทยแล้ว การได้มานวดแผนไทยก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วห้ามพลาดการมานวดแผนไทย เนื่องจากได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในหมู่คนไทยเองและในหมู่ชาวต่างชาติ

จึงได้เกิดธุรกิจการนวดแผนไทยขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีผู้ที่สนใจในวิชาชีพนี้อีกเป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเปิดเป็นกิจการของตนเองได้อีกในภายภาคหน้า

การนวดแผนไทยนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องต้นในการเอาตัวรอด เมื่อการเกิดอาการเมื่อยล้าหรือเจ็บปวดตามร่างกาย จากที่เรื่มให้ให้คนในครอบครัวช่วยกันบีบช่วยกันนวดก็ได้พัฒนาการเป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้น ว่ากดจุดไหนแล้วจะหายปวด กดเส้นไหนแล้วจะหายเมื่อย

อีกทั้งศาสตร์เหล่านี้ต้องสั่งสมประสบการณ์พอสมควร จนกลายเป็นความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดกันต่อๆมา จากที่เกิดจากการบีบนวดเพียงเล็ฏน้อยจนพัฒนาต่อๆมาจนมีความสลับซับซ้อน

มีวิธีการในการรักษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

จนในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นทางด้านการรักษาและบำบัดอาการเมื่อยล้าเหล่านี้ ลักษณะการยวดแผนไทยมีมากมายหลายแบบทั้งการ นวด การกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการประคบ ที่การนวดต้องมีหลากหลายเพราะจะได้รองรับการรักษาแล้วแต่ลักษณะอาการของผู้ป่วย เพราะการนวดก็ถือเป็นเป็นการรักษาอีกชนิดหนึ่ง

หากมีใครสนใจจะไปนวดแล้วการนวดแผนไทยมีบริการให้นวดแทบทุกที่ในประเทศไทย แต่ข้อควรระวังในการเลือกใช้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญหากคุณไปได้รับการบริการที่ไม่มีคุณภาพแล้วอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ เพราะฉะนั้นก็เลือกผู้ที่ให้บริการที่ได้มาตราฐานปลอดภัย และมีใบประกอบวิชาชีพจากองค์กรหรือสถาบันที่ได้รับความน่าถือและต้องถูกกฏหมาย

เพราะหากเกิดการนวดที่ผิดวิธีอาจจะส่งผลทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อและอันตรายอื่นๆ เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหากเกิดอันตรายขึ้นมาจริงๆ คุณจะได้มีสถาบันที่จะสามารถรับประกันและชดใช้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

นอกจากที่เราจะเช็คตัวผู้ให้บริการแล้ว

ที่สำคัญเรายังต้องเช็ความพร้อมของร่างกายเราเองด้วย เราควรจะต้องเช็คโรคประจำตัวก่อนเพราะโรคบางโรคอาจจะไม่เหมาะกับการเข้ารับการรักษาจากวิธีการนวด โรคที่ควรจะหลีกเลี่ยงการนวดที่ควรระวังไว้ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจ,โรคกระดูกพรุน,โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไขสันหลัง,โรคข้อต่อหลวม,โรคหลอดเลือด,โรคเบาหวานเป็นต้น การรักษาอาการปวดเมื่อยนั้นนอกจากจะได้รับคุณแล้วหากไม่ศึกษาได้หาข้อมูลเพื่อการรักษาให้ดีก็อาจเกิดโทษได้ การนวดแผนไทยนั้นถือเป็นอีกศาสตร์การรักษาอีกแขนงหนึ่งที่เราคนไทยควรอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการนวดที่มีคุณค่าแบบนี้ให้คงสืบต่อไป

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อนบ้านแนวทางการต่อสู้

ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนี้คงจะได้ยินข่าวที่ออกบ่อยว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 1 สาเหตุที่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นเพราะนักลงทุนทั่วไปยังไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์บ้านเมือง เพราะมีทีท่าว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับณตอนนี้ที่เหตุการณ์จะสงบนิ่ง

ความมั่นใจส่งผลโดยตรงต่อนักลงทุนการวางเม็ดเงินเพื่อลงทุนต้องมองในแผนระยะยาวหาความมั่นใจของนักลงทุนไม่สามารถไว้วางใจกับความผันผวนได้ ก็ยากที่จะมีการวางเงิน และสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาโดยตรงก็คือเรื่องค่าแรง ค่าแรงงานในประเทศไทยหากมองให้ชัดกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา

ในประเทศเราค่อนข้างมีราคาที่สูงกว่าโดยรอบ นั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจ ทั้งนี้มีความพยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนหลายต่อหลายครั้งเพื่อเข้ามาลงทุน หากมีการลงทุนในพื้นที่นั้นๆก็จะเกิดการจ้างงานเมื่อเกิดการจ้างงานก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปได้อย่างต่อเนื่อง 1 ข้อที่มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องก็คือ แรงงานในประเทศไทยค่อนข้างมีความเลือกงานพอสมควรเมื่อเทียบกับราคาอัตราจ้าง

 

นั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ มีการลงทุนโดยรอบประเทศของเราและเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านของเรา

ก็เติมโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการลงทุน แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเทศของเรามีการวางโครงการหลายโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของประเทศเรา เพราะเมื่อดูจากภูมิประเทศ ไทยอยู่ตรงกลางเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของอาเซียน ยิ่งการส่งออกหรือนำเข้าทางเรือลักษณะนี้ยิ่งได้เปรียบโดยรอบ มีความพยายามในการพัฒนาข้อดีเหล่านี้ เช่น การที่ประกาศตัวว่าจะเป็น Trader  พลังงาน

ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจสุนัขลงทุนแต่ในทางนี้มีการสนับสนุนนักลงทุนชาวไทย เพื่อทำสายส่งพลังงานไฟฟ้าจากประเทศข้างเคียงไปสู่อีกภูมิภาคหนึ่ง โดยเราจะเป็นผู้จัดการการแลกเปลี่ยนทั้งหมดมีการเริ่มโครงการมาแล้วตั้งแต่ปีก่อน เราต้องมารอดูว่าโครงการนี้จะสำเร็จเมื่อไหร่และได้ใช้งานจริงเมื่อไหร่

พร้อมเมื่อโครงการนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี จะทำให้เศรษฐกิจ ถูกกระตุ้นในระยะยาวเกิดการลงทุนหมุนเวียนเม็ดเงินมากกว่าแสนล้าน จากโครงการนี้ที่เราเป็นคนดูแลโดยตรง นอกจากเป็นคนจัดการทรัพยากรพลังงานแล้ว ในประเทศเรายังมีความพยายามที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนที่เหลือก็ทำการขายให้กับเพื่อนบ้านเรา และธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจแบตเตอรี่ที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนมีการ เรียกนักลงทุนชาวไทยเข้ามาเพื่อต้องการสนับสนุนให้เรามีความสามารถในการต่อสู้กับธุรกิจนี้

เพราะในอนาคตมีทิศทางและความเป็นไปได้ว่าตัวแปรสำคัญของการเป็นผู้นำทางด้านไฟฟ้า คงจะเป็นเกี่ยวกับด้านพลังงานสะอาดและการเก็บพลังงานไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง

2020 เศรษฐกิจกำลังแย่หรือไม่

เศรษฐกิจในปัจจุบันคือกบโดนต้มจริงหรือเปล่า

วันนี้เรื่องราวที่จะพูดกันคือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2020 เขาว่ากันว่าสถานการณ์ที่เราเจออยู่นี้เรียกว่าเศรษฐกิจกบโดนต้มแล้วอาจจะคุ้นชินกับคำว่าเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่เราได้ประสบปัญหาวิกฤตต่างๆในปี 40 จนหลายบริษัทปิดตัวลงมีหลายบริษัทถูกฟ้องล้มละลายแต่ครั้งนี้เขาพูดถึงเศรษฐกิจกบโดนต้มนั่นก็เพราะว่ากำลังเจอกับสภาวะในปัจจุบันเราในปัจจุบันที่มีการลดตัวถอยอย่างต่อเนื่องนั่น

สืบเนื่องมาจาก การเมืองต่างๆที่ไม่ค่อยลงตัวแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้ว่ามีความถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง ขอหลายครั้งข่าววสารที่ได้รับ สืบเนื่องมาจากราคาข้าวของที่แพงขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาของผลผลิตการเกษตรตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จะมีนโยบายที่ช่วยอุ้มชูสภาวะในปัจจบันแต่ก็เป็นนโยบายระยะสั้น

อาจจะช่วยให้มีการหมุนเวียนได้ในระดับหนึ่ง แต่คิดว่าในระยะยาวอาจจะไม่มีผลมากเท่าไหร่นักเทียบกับเงินที่ลงทุนไป และในปีนี้เราอาจจะได้เห็นการชุมนุมเรียกร้องต่างๆ

เราจึงควรเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาวะข้างหน้าฃไปในทิศทางที่แย่ หากมีการแจ้งจากหน่วยงานเรื่องเศรษฐกิจว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจในการรับมือกับเศรษฐกิจ อาจจะทำให้ในปีนี้ไม่แย่มากอย่างที่คิด

การเตรียมตัวรับมืออย่างแรกกับเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้คือการเก็บเงินสด

เพื่อใช้ในปีนี้ไม่ควรซื้อของราคาเเพงเเละของชิ้นใหญ่ซึ่งอาจจะทำให้มีภาระมากยิ่งขึ้น รอจนกว่าจะฟื้นตัวแต่น่าจะใช้ระยะเวลาราว 3-5 ปี การลงทุนซื้อของที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผ่อนยาว จะทำให้เมื่อขาดรายได้หรือรายได้ส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปจะมีผลกระทบ ต่อค่าใช้จ่ายที่ใช้ชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นจึงควรมองทิศทางก่อนการลงทุนซื้อของต่างๆ 

ซื้อของบริโภคที่จำเป็นกักตุนเอาไว้พอประมาณไม่น้อยจนเกินไป

เพราะว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวของ เพราะว่าถ้ากักตุนมากเกินไปและใช้ไม่หมดอาจจะทำให้ของที่ซื้อมาบูดหรือเน่าเสียทำให้เสียเงินอย่างใช่เหตุ ระยะเวลาที่พอสมควรคือ ของพี่ละ 2-3 เดือนต่อ 1 ครั้งเพื่อให้มีระยะเวลาในการใช้ประมาณ 1 และดูทิศทางของราคาข้าวของว่าจะมีปรับขึ้นหรือปรับลดลงหรือไม่ 

 ทั้งนี้การคาดการณ์ของนักวิชาการอาจจะมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนควรใช้วิจารณญาณในการอ่านตรวจสอบดูเศรษฐกิจ เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนและการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะทุกสิ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก  การอุปโภคบริโภคการเดินทางการอยู่กินการซื้อการลงทุน 

เพราะมีผลต่อการใช้ชีวิตทั้งหมด 

เศรษฐกิจที่ย่ำแย่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใด

เหล่านักการเมืองที่ว่าแน่ๆยังไม่ช่วยแก้ให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ คำพูดแบบนี้มาจากปากของประชาชนที่พบเจออยู่บ่อยๆ เพราะตอนนี้เหตุการณ์ของบ้านเมืองก็ย่ำแย่ พาให้เศรษฐกิจแย่ตามไปด้วย

บริษัท โรงงาน ห้างร้าน ที่เรารู้จักกันดีก็ต่างพากันยุบตัวลงเรื่อยๆ เนื่องจากมันเป็นเพราะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ในภาวะแบบนี้ 

ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนๆก็ต้องบอกว่ามีแต่คนบ่นด่าเรื่องนี้ไม่เว้นแต่ละวัน แล้วเราเป็นเพียงแค่บุคคลธรรมดาจะสามารถไปทำอะไรได้บ้าง นอกจากรอให้เศรษฐกิจดีขึ้น และรอให้คนที่เป็นผู้นำช่วยแก้ไขในเรื่องต่างๆ แล้วเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถแก้ไขได้ หากทุกคนยังไม่มีคำตอบและก็ไม่มีแม้แต่ความหวังอยู่อย่างนี้ แล้วต่อไปบ้านเมืองของเราจะเป็นเช่นไร คงไม่ถอยหลังลงคลองกันใช่หรือไม่ 

เราต้องการแก้ไขหรือต้องวางตัวอย่างไรกับเศรษฐกิจแบบนี้

การที่เราไม่อาจนิ่งนอนใจกับเศรษฐกิจแบบนี้ได้นั้น เราควรทำอย่างไรดี หรือเราควรลุกขึ้นมาหาอะไรทำเพิ่ม สิ่งรอบตัวเราสามารถสร้างอะไรให้แก่เราได้บ้าง หากเป็นการที่ทำให้เพิ่มรายได้

แต่หากมันไม่ช่วยเพิ่มรายได้แต่เป็นการทำให้เงินที่มีอยู่ลดลงเข้าไปอีกล่ะ มีคำถามในใจอีกมากมายที่รอคำตอบ ใครสามารถช่วยเราได้กัน วันนี้เรามีความคิดดีๆมาฝากกับการคิดให้เป็นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

หากคุณรู้สึกแย่กับเศรษฐกิจในปัจจุบัน สิ่งแรกที่ควรคิดนั้นก็คือการนั่งนิ่งๆเพื่อใช้ความคิดให้เป็น

จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ตกงาน และคนส่วนใหญ่ที่ตกงานก็หาอะไรทำเพิ่มเพื่อเป็นการมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเอง ดังนั้นการที่เราจะไปหาอะไรทำเพื่อเป็นการนำเงินเข้ามาใช้จ่ายคงเป็นเรื่องที่ยากพอตัว แต่เราต้องมองสิ่งต่างๆรอบตัวเสียก่อนว่าทำอะไรถึงจะดี ควรศึกษาให้เยอะ ไม่ใช่ว่าจะขายของอย่างเดียว

เพราะสมัยนี้ใครไม่รู้จะทำไรอะไรดีก็ขายของ ขายของ และก็ขายของ แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมองการไกลกว่านั้น เพื่อเป็นการเซฟด้วยว่าลงทุนไปแล้วจะได้คืนมา เนื่องจากคนขายมีเกลื่อนบ้านเมือง

แต่คนซื้อเองก็ไม่มีกำลังที่จะซื้ออีกด้วย ดังนั้นการขายของจึงไม่ใช่ทางออกของทุกอย่าง ซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดหาอะไรทำเพื่อเป็นการหารายได้เข้าครอบครัว สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงตอนนี้หากคนที่มีงานอยู่ก็อย่าชะล่าใจ เพราะเศรษฐกิจแย่ลงอยู่ตลอดและยังไม่เห็นจะมีทางที่จะดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เราควรไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะทำอะไรต่อไป