คลังเก็บหมวดหมู่: ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

การแก้ไขปัญหาโดยอิงจากต้นเหตุ

การปฏิบัติงานที่เหมาะสมมากที่สุดจำเป็นจะต้องรู้ต้นเหตุในการทำงาน ในส่วนเรานี้เองจึงไม่สามารถปฏิบัติและค้นหาวิธีที่ถูกต้องมากที่สุดสร้างความเหมาะสมและหลีกเลี่ยงปัญหาให้ได้มากที่สุดในการทำงาน อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องเกิดปัญหาอยู่แล้วในโครงสร้างหรือการทำงานหากมีการวางแผนที่เหมาะสมจะทำให้การทำงานเหล่านี้ออกมาในรูปแบบที่ดีมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะการอาศัยหลักการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์หรือหาแนวทางร่วมกับงานวิจัย ร่วมกับบุคลากรต่างๆภายในองค์กรเหตุผลในการศึกษาและอธิบายโครงสร้างให้ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับการทำงานในส่วนนี้ผู้วิจัยจะต้องค้นหารูปแบบต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เหมาะสมต่อองค์กร การกำหนดขอบเขตแนวเป็นเรื่องสำคัญมากๆ 

มีการทำงานอย่างไม่มีการกำหนดขอบเขตจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป้าหมายของการทำงานเป็นอย่างไรและการวิเคราะห์ในส่วนต่างๆจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ ในรูปแบบของการทำงานจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุดสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสำรวจข้อมูลยกตัวอย่างเช่นการต้องการวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ว่าทำไมพนักงานถือมีการขาดลามาสายมาก

ในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องไปอาศัยหลักการใดค้นหาข้อมูลต่างๆในส่วนของข้อมูลเหล่านี้เองจะช่วยให้หาคำตอบได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร และในส่วนนี้จำเป็นต้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดจากข้างต้นนี้จะหาแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างหาทางออกให้มากที่สุด

การหาสาเหตุก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะรู้สาเหตุของต้นสาเหตุก็จำเป็นจะต้องเข้าไปหาข้อมูลในเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพนักงาน หรือหัวหน้างานในสาขางานนั้นเอง ต้นเหตุของการขาดลามาสายมากอาจจะเป็นเฉพาะ การไม่พึงพอใจในงานของตัวเองหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบมากพอ รวมทั้งแสดงภาพในการทำงานที่มีไม่มากพอ จึงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากปัญหาข้างต้นสร้างการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรต่างๆ

ให้มีจิตสำนึกมากขึ้น คือกันเริ่มต้นจากการตรวจสอบปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง คนลึกไปถึงข้อมูลในเชิงลึกว่าในส่วนเหล่านี้ปัญหาเกิดจากอะไรความพึงพอใจของการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของสิ่งเร้าภายนอก จึงนำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมมากที่สุดคือการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ นี่คือการใช้ปัญหาเข้ามาหาแนวร่วมหรือแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมต่อการทำงาน

ซึ่งมีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างหรือการวางแผน ให้เหมาะสมต่อการทำงานและใช้ความชำนาญและความเหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของผู้คนจะทำให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบริษัทเหมาะสมเช่นเดียวกัน

ชาวญี่ปุ่น รับมือกับสถานการณ์

ชาวญี่ปุ่น รับมือกับสถานการณ์ ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ได้อย่างไร

นับจากวิกฤติการณ์โควิด 19 ในระบาดขึ้นบนโลกใบนี้และได้สร้างปัญหาให้มากมายกับทุกๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งทุกปัญหากลายเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว และอีกปัญหาที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาที่แต่ละประเทศขาดหน้ากากอนามัย เอาไว้ใช้

ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นมา เหมือนกับประเทศไทยที่มีช่วงขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่ของประเทศไทยนั้น เกิดจากการกักตุนของผู้หวังผลประโยชน์บนความเดือดร้อนและความทุกข์ของผู้อื่น โดยกักตุนไว้ค้ากำไรเกินควร ทำให้ขนาดแพทย์และโรงพยาบาลยังไม่มีใช้กัน และที่ประเทศญี่ปุ่นก็ขาดแคลนเหมือนกับประเทศไทย และขาดแคลนหนักกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งโดยปรกติเวลานี้คนญี่ปุ่นก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยกันเป็นปรกติอยู่แล้ว เพราะเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นฤดูใบไม้ผลิ

จึงทำให้ละอองเกสรของดอกไม้กระจายไปทั่วเมือง บางคนจึงเกิดการแพ้เกสร ทำให้คนญี่ปุ่นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นปรกติอยู่แล้ว และเพราะมาเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด19 ขึ้นมานั้น ซึ่งเกิดที่ประเทศจีนก่อนที่จะเข้ามาประเทศญี่ปุ่น ทางจีนได้มีการสั่งซื้อหน้ากากไปจนเกือบจะหมดเกลี้ยงทำให้เมื่อระบาดมาถึงประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจึงไม่มีหน้ากากใช้เพียงพอ จึงทำให้คนญี่ปุ่นเริ่มแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการปรับตัวของประชาชนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ทำการสอนประชาชนญี่ปุ่นให้รู้จักทำหน้ากากเอาไว้ใช้เองและเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต นอกจากนั้นยังมีการสอนซักหน้ากากอนามัย

เพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น หน้ากากอนามัยที่ใช้เสร็จสิ้นแล้วนั้น ควรจะทิ้งและไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่อีกเป็นอันขาด แต่ด้วยสภาวะที่ขาดแคลนขนาดนี้ จึงจำเป็นต้องใช้ซ้ำ จึงได้มีการทำให้หน้ากากที่ต้องใช้ซ้ำนั้น ต้องทำให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และคนญี่ปุ่น ก็ยังเป็นคนญี่ปุ่นที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะตอนนี้คนที่เริ่มทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองนั้น เริ่มทำเผื่อคนรู้จักข้างบ้าน

บางทีก็นำไปแจกลูกค้า หรือแม้กระทั่งแจกคนแปลกหน้าก็ยังมี ซึ่งการแบ่งปันนี้นอกจากลดความตื่นตะหนกในการกักตุนหน้ากากอนามัยแล้วนั้น ยังช่วยกำจัดพ่อค้าแม่ค้าที่ชอบกักตุน และนำมาขายโก่งราคากันแพงๆ กันอีกทางหนึ่งให้หมดสิ้นไปด้วยซ้ำ ซึ่งคนญี่ปุ่น ก็ได้แสดงให้คนทั่วโลกเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่า การมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นนิสัยของคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เพราะบางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช้เจ้าไวรัสโควิด แต่มันคือคนเราด้วยกันเองนั่นแหล่ะ

5 ขั้นตอนในการสร้างโครงการ

ในแต่ละครั้งที่มีการพัฒนาโครงการขึ้นมาหรือมีการกำหนดโครงการขึ้นมาจำเป็นต้องมีลักษณะต่างๆเพื่อให้โครงการเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้ หรือดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีข้อกำหนดมากมายหรือแบบแผนมากมายที่ทำให้โครงการต่างๆเป็นโครงการที่จะต้องผ่านรูปแบบในการคิดวิเคราะห์หรือการวางโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้คนในหน่วยงานหรือคนในองค์กรสามารถดำเนินโครงการเหล่านี้

ไม่ได้ตามแนวทางที่เหมาะสมในการคิดโครงการจึงต้องมีการแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้ที่มีการดำเนินโครงการและการแบ่งขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการกำหนดโครงการขึ้นมาหรือการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้และก่อตั้งโครงการขึ้นมาอย่างเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทที่ได้วางไว้จะแบ่งด้วยการในส่วนของ 5 ขั้นตอน

 1 ขั้นตอนความคิดริเริ่มการจัดตั้งโครงการ ในส่วนนี้เองจะเป็นการคิดเริ่มโครงการขึ้นมาโดยอาศัยภาพรวมกว้างๆไว้ก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดคิดผลกระทบและความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรหรือเวลาก็ตาม การกำหนดข้อมูลขึ้นมากำหนดว่าจะทำอะไรกับโครงการและจุดมุ่งหมายของโครงการคืออะไร วิเคราะห์ผลกระทบให้ได้มากที่สุดว่าโครงการจะดำเนินไปในทิศทางใดและหาคำตอบว่าเหตุผลในการดำเนินโครงการคืออะไร

2 กำหนดเป้าหมายของโครงการ ในส่วนการกำหนดเป้าหมายโครงการนี้คือการที่เมื่อเราหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด จะต้องกำหนดว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร แก้ไขปัญหาในส่วนใดและใช้ทรัพยากรอะไรบ้างมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่การกำหนดหรือการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือในส่วนของงบประมาณเป็นเรื่องที่จะต้องทำในขั้นตอนที่ 2 นี้ 

3 ขั้นตอนการผลิตโดยการจัดทำ เมื่อถูกกำหนด ได้แล้วโครงการเหล่านี้ถูกนำเสนอจนผ่านแล้วสามารถดำเนินโครงการไปได้โดยใช้ทรัพยากรที่ถูกกำหนดจากบริษัท ซึ่งแผนการจัดทำรายละเอียดของทรัพยากรต่างๆจะถูกวิเคราะห์ผ่านมาไว้ก่อนแล้วว่าสามารถใช้ทรัพยากรอะไรได้บ้าง ในส่วนนี้จะต้องผลิตในตัวของโครงการออกมาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นใช้ทรัพยากรวัตถุดิบหรือแรงงานหรือแม้แต่ต้นทุนต่างๆเพื่อผลิตหรือก่อสร้างในส่วนที่ได้จัดทำและกำหนดตามคู่มือและแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบของโครงการ 

4 การปฏิบัติการหรือการทำงาน ในส่วนนี้จะต้องมีการใช้ผลงานของโครงการต่างๆที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในส่วนของโครงการ จะทำในข้อปฏิบัติประสานงานผลิตผลงานกับองค์กรและเจ้าของเช่นนี้ผลงานจะถูกพัฒนาในส่วนของการจัดทำนี้เพื่อดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเชิงเทคนิคเชิงปฏิบัติการ

5 การจบโครงการหรือปิดโครงการ ในส่วนนี้เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วโครงการออกมาเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วมีการตรวจสอบที่ผ่านขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้น ในส่วนนี้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายในการจบโครงการในโครงการจะต้องรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดในโครงการนี้เข้ามาเพื่อทำสรุปผลต่างๆนำเสนอแก่ผู้บริหารว่าในการดำเนินโครงการต่างๆมีอุปสรรคอะไรบ้างและใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการดำเนินโครงการ 

ขายกิ๊ปช๊อปเป็นแหล่งที่ทำรายได้นั้นอย่างดี

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรานั้นเห็นช่องทางในการทำเงินนั้นให้งอกเงยมากขึ้นและเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่หน้าที่จะมองข้าม ซ่งจะขายง่ายและก็ขายเร็ว และก็ใช้เงินนั้นในการลงทุนนั้นน้อยอีกด้วยซึ่งเรานั้นมีเงินลงทุนสักหนึ่งหมื่นบาทนั้นเราก็เป็นเจ้าของทุระกิจได้แล้ว เพราะว่าช่องทางในการที่เรานั้นขายกิ๊ปช็อปที่เรานั้นจะไปเลือกซื้อเลือกขายที่ตลาดสำเพ็งโดยส่วนมากนั้นจะมาเป็นแบบว่าเป็นแพ็คหรือว่าเป็นโหล ผมเดินทางนั้นมาทางตลาดนัด

ซึ่งเรานั้นมักจะเห็นบ่อยที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้านั้น

ไปเลือกหาซื้อของมาวางขายอย่างเช่นทุกอย่าง 10 บาท หรือว่าทุกอย่างนั้น 20 บาท ถ้าเจ้าไหนนั้นมาเทวางเป็นกองใหม่ๆนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีคนนั้นไปมุงดูสินค้านั้นอย่างเยอะ ซึ่งเรานั้นก็จับทางได้ว่าถ้าสินค้านั้นเป็นประเภทแบบเดียวกันเหมือนกัน ขายในราคาเดียวกันนั้นซึ่งอีกคนนั้นวางขายบนโต๊ะตั้งอย่างสวยงาม แต่ว่าอีกคนนั้นตั้งกองเป็นภูเขาวางลงบนพื้นนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าลูกค้านั้นจะมามุงล้อมกับสิ่งของที่วางอยู่บนพื้นเพราะว่าลูกค้านั้นมองว่าเป็นสินค้าที่ถูกและไอ้แบอย่างว่าทุกอย่าง 20 บาทนั้นนี่เหล่ะลูกค้านั้นชอบมาก

เพราะว่าไม่ว่าลูกค้านั้นจะอายุเท่าไหร่นั้นก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้อย่างแบบว่าไม่ต้องเสียดายเงินเพราะว่าเป็นของที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน หรือว่านักศึกษา หรือว่าจะเป็นคนทำงานนั้นสามารถที่จะจับต้องได้ อย่างเช่นที่เรานั้นจะมาวางขายก็จะมีกิ๊ฟหลายแบบหลายๆอย่างให้เรานั้นเลือก  ที่คาดผมบ้าง ยางมัดผมบ้าง หรือว่าเป็นของที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นจะเป็นอะไรที่ขายง่ายมาก และสามารถที่จะขายได้ตลอด

เพราะว่าสินค้าบางตัวนั้นเราซื้อมาแบบว่ายกโหล ตกประมาณโหลละ 72 บาท เฉลี่ยโดยประมาณต้นทุนนั้นอันละ 6 บาท แต่เวลาที่เรานั้นขายเราจะขายอันละหรือว่าทุกอย่าง 20 บาท กำไลนั้นเกินครึ่งอย่างแน่นอน เรานั้นเน้นขายง่าย ขายไว และถ้าเรานั้นตั้งสินค้าที่ไม่แพงและสินค้าของเรานั้นมากนะซักหน่อย ทำไมจะไม่มีลูกค้านั้นมาซื้อ

 ส่วนใครนั้นคิดจะหาช่องทางในการหาเงินหรือว่าหารายได้นั้นเสริมก็ลองเอาเก็บไปคิดดูนะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายง่ายและสามารถที่จะหาซื้อนั้นไม่อยาก บางทีนั้นเราไปอาจะไปเลือกซื้อของอีกอย่างแต่ว่าเรานั้นได้ไอเดียอีกอย่างนั้นก็เป็นไปได้ ถ้าใครนั้นกำลังมองหาของที่จะขายให้เรานั้นลองไปเดินตลาดสะเพ็งดูนะครับ 

อาชีพช่างตัดผม

ใครว่าอาชีพ ช่างตัดผมเป็นธุรกิจไม่ได้คุณรู้หรือไม่ว่าในแต่ละวันโดยมีคนมากมายที่เค้าไปตัดผมโดยบุคคลเหล่านั้นมักมาไม่ซ้ำหน้าเพราะเนื่องจากประชากรของคนได้ประเทศเยอะมากทำให้ร้านตัดผมต่อให้มีมากแค่ไหนก็สามารถที่จะมีลูกค้าได้ในทุกๆวันอันที่จริงแล้วอาชีพช่างตัดผมนี้

สามารถทำเป็นธุรกิจส่วนตัวได้อีกอย่างหนึ่งด้วยอาชีพต่างๆเหล่านี้เป็นการแข่งขันก็จริงแต่เพราะว่ามีประชากรมากมายจึงทำให้ต่อให้มีการแข่งขันก็ยังสามารถเปิดแข่งขันกันได้อยู่ดีและโอกาสที่จะเจ้งน้อยที่สุดเรียกได้ว่าโอกาสพลาดหรือเจ๋งน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆที่เราได้เจอมานั่นเอง

สาเหตุที่ทำให้การเปิดร้านตัดผมมีโอกาสเจ๋งน้อยที่สุดมีดังนี้ 

คุณจะเห็นว่าสถานที่ในเมืองหรือแหล่งชุมชนมักจะมีร้านเสริมสวยเปิดติดติดกันบางที่เปิดอยู่เคียงข้างกันเลยด้วยซ้ำซึ่งสิ่งเรานั้นไม่ได้บ่งบอกเลยว่าจะทำให้พวกเขาทำธุรกิจนี้ไม่ได้ลองคิดดูสิว่า หากธุรกิจของเค้าไม่สามารถอยู่ได้แล้วพวกเขาจะเปิดได้อย่างไร

โดยเราจะเห็นได้ว่าร้านเสริมสวยหรือ ร้านตัดผมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของชายหรือหญิงก็สามารถเปิดให้บริการและเป็นการเปิดที่มากที่สุดยิ่งแหล่งชุมชนเหล่านั้นมีประชากรจำนวนมากร้านเสริมสวยก็เปิดมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน 

หากมีการสังเกตุจะเห็นได้ว่าในทุกๆวันร้านเสริมสวยเหล่านั้นหรือร้านตัดผมต่างๆมักจะมีคนเข้าทุกๆวันจะมีลูกค้าเข้าไม่ต่ำกว่าสามคนซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพียงแค่หยิบกรรไกรมาตัดผมก็ทำให้สร้างรายได้ให้กับคุณด้วยหลักร้อย

โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยยิ่งหากมีการ สระไดผมด้วยแล้วแล้วก็สามารถอัพราคาได้มากกว่านั้นอีกเท่าตัวโดยค่าใช้จ่ายนั้นหักลบต้นทุนไม่ถึง 50 บาทด้วยซ้ำเรียกได้ว่ากำไรเกินกว่าทุนมากพอสมควรและยิ่งวันนึงหากมีการยึดผมหรือการตกแต่งผมโดยวิธีต่างๆเช่นทำสีดัดผมหรือแม้กระทั่ง

การอบไอน้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการหาเงินในราคาที่คนข้างสูงบาง ต้องจ่ายถึงหลักพันเลยด้วยซ้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณรู้หรือไม่ว่าต้นทุนเพียงแค่ 100 ถึง 200 บาทเท่านั้นเองแต่นั่นเป็นวิธีการโชว์ฝีมือสำหรับท่านที่เก่งเก่งหรือสำหรับบุคคลที่ต้องการความสวยงามก็ต้องยอมจ่ายแพงแพงเพื่อแลกกับสิ่งเรานั้นมา 

ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำผมดำเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนและเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะถือว่าไม่เดือดร้อนในการลงทุนและเป็นการเรียกเงินเรียกรายได้ให้แก่ตัวเราเองได้เป็นอย่างดียิ่งหากมีฝีมือมากเท่าไหร่คุณจะได้ลูกค้าและผลตอบแทนเยอะกว่าที่เรายกตัวอย่างมาแน่นอนสำหรับบางทีทำให้รวยได้ด้วยนะหากคุณลองสังเกตดูดีดีบุคคลที่เปิดธุรกิจเหล่านี้รวยมาหลายรายแล้ว    

 

การแนะนำธุรกิจที่เกี่ยวกับทะเล

กิจการริมชายหาด ที่เหมาะกับคนที่มีพื้นที่เยอะ ทำแล้วรวย

       หากเราไปเที่ยวที่ทะเล เราจะเห็นทั้งร้านค้าร้านอาหารโรงแรมและพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เรามาดูกันว่าหากคนที่มีพื้นที่เหลือเฟือต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง สามารถเปิดกิจการอะไรได้บ้างที่คิดว่าหากทำแล้วมีรายได้ดีรวยมากแน่นอน

บริการให้เช่าพื้นที่จอดรถ

เชื่อไหมว่าธุรกิจนี้เป็นกิจการที่เมื่อเปิดริมชายหาดแล้วจะทำรายได้ให้อย่างมากมายมหาศาล เพราะเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวทะเลแล้วต้องขับรถส่วนตัวไปนั้นเรามักจะหาที่จอดรถลำบากมาก ดังนั้นหากเปิดกิจการให้เช่าที่จอดรถย่อมมีคนสนใจมาเช่าเพื่อนำรถเข้ามาจอดแน่นอนและถึงแม้เราจะเรียกค่าที่จอดรถในราคาที่สูงเชื่อมั่นว่าคนก็ยังต้องการที่จะเข้าไปจอดรถไว้อยู่ดี

เพราะยังดีกว่าไม่มีที่จอดแล้วไม่ได้ลงเดินเที่ยว หรือดีกว่าจุดตรงจุดห้ามจอดแล้วถูกตำรวจมาล็อกล้อ ต้องไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจแทน

กิจการให้เช่าเรือ

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลก็มักจะอยากลองนั่งเรือตกปลาเล่น  หรือนั่งเรือออกไปจอดนั่งมองทะเลอยู่กลางทะเล ดังนั้นหากมีพื้นที่เยอะเราสามารถนำเรือหลากหลายชนิดมาให้ลูกค้าเลือกเช่าได้ สร้างรายได้งามให้กับกิจการธุรกิจเรือเช่าได้แน่นอน

เมื่อมีกิจการปล่อยเรือให้เช่าแล้ว ยังมีพื้นที่เหลือก็เปิดกิจการขายเป็ดตกปลา เอาไว้ตกปลา หรือตกปลาหมึกให้กับนักท่องเที่ยวใช้บริการให้เช่า หรือเปิดเป็นร้านขายเลยก็ได้ เพราะการแตกสาขาของธุรกิจได้ดีทีเดียว

นอกจากนี้หากมีการเปิดร้านเช่าเรือ ย่อมมีธุรกิจรับทำความสะอาดเรือ

เพราะจะเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกันกับร้านที่เปิดให้เช่าเรือ อีกกิจการที่ควรทำร่วมกันคือ ธุรกิจซ่อมเรือให้ แน่นอนว่าเรือหากมีการใช้งานนาน เปลี่ยนมาการใช้งานหลายคนย่อมมีการเสียหายเกิดขึ้นได้ดังนั้น กิจการซ่อมเรือจึงควรมีเปิดควบคู่ด้วยกัน

ธุรกิจให้เช่าจักรยาน หรือมอเตอร์ไซค์ริมชายหาด  

นักท่องเที่ยวบางคนก็มักจะชอบขี่จักรยานชมความงามของชายหาดเพราะบางครั้งชายหาดมีระยะทางที่ไกลเกินไปเดินเล่นคงไม่ไหวดังนั้นการขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์จึงเป็นอีกทางเหลือกที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการในการเดินทางเมื่อต้องมาเที่ยวอยู่ที่ทะเล เพราะสามารถขี่ไปไหนมาไหน เดินทางได้สะดวกมากขึ้น

สำหรับธุรกิจนี้นักท่องเที่ยวที่นิยมใช้บริการมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพราะหากจากจะขี่มอเตอร์ไซค์ริมหายแล้ว พวกเขายังสามารถขี่เข้าเมือง ทำให้พวกเขาไม่ต้องมานั่งรอรถโดยสารประจำทางให้เสียเวลา

การทำการเกษตรแบบซ้ำซาก

การทำการเกษตรแบบซ้ำซากเป็นอย่างไร

การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งและการเผาทำลายหรือว่าเก็บเกี่ยวไม่ดีพออาจจะทำให้คุณสูญเสียความสมบูรณ์ในดินหรือว่าความสามารถในการพัฒนาเพื่อสวนไร่ของคุณไปเลยทีเดียว เหล้านี้มีผลยังไงต่อการทำการเกษตร การทำการเกษตรขึ้นมานั้นจำเป็นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น

ที่ดินทำกิน ที่ดินทำกินหมายถึง สถานที่ที่คุณสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตไม่ว่าจะเป็นการที่คุณได้รับมรดกสืบทอดมาจากพ่อแม่ การที่คุณซื้อมาอย่างถูกกฎหมาย การเช่าจากเจ้าของพื้นที่ หรือการที่รัฐบาลให้หยิบยืมที่ดินทำกิน เหล่านี้มักเรียกว่าสถานที่ที่ประกอบอาชีพอาชีพส่วนใหญ่ในประเทศไทยต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เป็นการเกษตรตั้งแต่โบราณมาแล้วประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการทำการเกษตรเป็นอย่างมากมีน้ำอย่างพอเพียงไหลตลอดทั้งปีสภาพอากาศมีความอบอุ่นแม้ในหน้าหนาวก็ยังมีความอบอุ่นนั้นจึงทำให้พืชผลขึ้นได้ดี

น้ำในการทำการเกษตร

น้ำถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำการเกษตรนั้นเป็นเพราะว่าหากขาดสิ่งนี้ไปพืชผลจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแร่ธาตุที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็คงไม่เพียงพอกับการเลี้ยงดูต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้ช้าและไม่มีความพัฒนาในที่ดินทำกิน

น่าจะเป็นหัวใจหลักแห่งการทำสวนและไร่ของชาวไทยไว้อย่างช้านานมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่การปรกแต่ยังรวมไปถึงการขนส่งการขนส่งนี้มีการใช้น้ำตั้งแต่นานมาแล้วขนส่งทางเรือหรือว่าจะเป็นแพในการนำสิ่งของต่างๆแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ความรู้ในการทำการเกษตร

ความรู้คงจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นในการทำการเกษตรนั้นเป็นเพราะว่าหากคุณขาดสิ่งนี้ไปทำตามกระแสนิยมอาจจะทำให้คุณไม่มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวได้มากพอยกตัวอย่างเช่นในปี 2530 ประเทศไทยมีการส่งออกยางมากที่สุดในแทบเอเชียราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงทำให้ผู้คนต่างๆมีความสนใจในการทำสวนยางพาราจนในปัจจุบันส่วนเหล่านี้มีมากจนล้นกว่าที่ตลาดต้องการจึงทำให้ราคาตกต่ำลงอย่างมาก

ราคาตกลงอย่างต่อเนื่องและหาผู้ซื้อยากเป็นอย่างมากมีการเรียกร้องมากมายเพื่อให้รัฐบาลอุ้มราคายางพาราขึ้นแต่ผมไม่สามารถทำได้เป็นระยะเวลานานเพราะว่ามีการปลูกพืชซ้ำแล้วซ้ำมาจึงทำให้ผลผลิตลดน้อยหรือไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการ การปลูกพืชซ้ำซากนั้นมีข้อเสียอย่างไรข้อเสียก็คือจะทำให้คุณภาพดินลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งมาจากการที่พืชชนิดเดียวดูดสารแร่ธาตุอย่างเดียวไม่มีการหมุนเวียนของพืชสวนใดๆไม่มีการเปลี่ยนจึงทำให้ดินปล่อยลงไปเรื่อยๆและหมดสภาพลงไปในที่สุดการปลูกครั้งต่อไปจึงไม่ได้ผลที่ดีอย่างที่ควร

นวดแผนไทย

คนเราเมื่อทำงานมาอย่างเหนื่อยล้าการนั่งอยู่กับที่เพื่อทำงานนานๆ แบกหามสิ่งของ หรือใช้แรงในการทำงานมากๆการได้นวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อคงเป็นอะไรที่ดีมากๆ

การนวดเกิดขึ้นในไทยมาข้านาน เป็นศาสตร์การนวดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนอกจะมาได้มาเที่ยวชมความงามของบ้านเมืองในประเทศไทยแล้ว การได้มานวดแผนไทยก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วห้ามพลาดการมานวดแผนไทย เนื่องจากได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในหมู่คนไทยเองและในหมู่ชาวต่างชาติ

จึงได้เกิดธุรกิจการนวดแผนไทยขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีผู้ที่สนใจในวิชาชีพนี้อีกเป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเปิดเป็นกิจการของตนเองได้อีกในภายภาคหน้า

การนวดแผนไทยนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องต้นในการเอาตัวรอด เมื่อการเกิดอาการเมื่อยล้าหรือเจ็บปวดตามร่างกาย จากที่เรื่มให้ให้คนในครอบครัวช่วยกันบีบช่วยกันนวดก็ได้พัฒนาการเป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้น ว่ากดจุดไหนแล้วจะหายปวด กดเส้นไหนแล้วจะหายเมื่อย

อีกทั้งศาสตร์เหล่านี้ต้องสั่งสมประสบการณ์พอสมควร จนกลายเป็นความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดกันต่อๆมา จากที่เกิดจากการบีบนวดเพียงเล็ฏน้อยจนพัฒนาต่อๆมาจนมีความสลับซับซ้อน

มีวิธีการในการรักษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

จนในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นทางด้านการรักษาและบำบัดอาการเมื่อยล้าเหล่านี้ ลักษณะการยวดแผนไทยมีมากมายหลายแบบทั้งการ นวด การกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการประคบ ที่การนวดต้องมีหลากหลายเพราะจะได้รองรับการรักษาแล้วแต่ลักษณะอาการของผู้ป่วย เพราะการนวดก็ถือเป็นเป็นการรักษาอีกชนิดหนึ่ง

หากมีใครสนใจจะไปนวดแล้วการนวดแผนไทยมีบริการให้นวดแทบทุกที่ในประเทศไทย แต่ข้อควรระวังในการเลือกใช้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญหากคุณไปได้รับการบริการที่ไม่มีคุณภาพแล้วอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ เพราะฉะนั้นก็เลือกผู้ที่ให้บริการที่ได้มาตราฐานปลอดภัย และมีใบประกอบวิชาชีพจากองค์กรหรือสถาบันที่ได้รับความน่าถือและต้องถูกกฏหมาย

เพราะหากเกิดการนวดที่ผิดวิธีอาจจะส่งผลทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อและอันตรายอื่นๆ เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหากเกิดอันตรายขึ้นมาจริงๆ คุณจะได้มีสถาบันที่จะสามารถรับประกันและชดใช้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

นอกจากที่เราจะเช็คตัวผู้ให้บริการแล้ว

ที่สำคัญเรายังต้องเช็ความพร้อมของร่างกายเราเองด้วย เราควรจะต้องเช็คโรคประจำตัวก่อนเพราะโรคบางโรคอาจจะไม่เหมาะกับการเข้ารับการรักษาจากวิธีการนวด โรคที่ควรจะหลีกเลี่ยงการนวดที่ควรระวังไว้ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจ,โรคกระดูกพรุน,โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไขสันหลัง,โรคข้อต่อหลวม,โรคหลอดเลือด,โรคเบาหวานเป็นต้น การรักษาอาการปวดเมื่อยนั้นนอกจากจะได้รับคุณแล้วหากไม่ศึกษาได้หาข้อมูลเพื่อการรักษาให้ดีก็อาจเกิดโทษได้ การนวดแผนไทยนั้นถือเป็นอีกศาสตร์การรักษาอีกแขนงหนึ่งที่เราคนไทยควรอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการนวดที่มีคุณค่าแบบนี้ให้คงสืบต่อไป