คลังเก็บหมวดหมู่: ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

พืชผลทางการเกษตร

สินค้าทางการเกษตรนับเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่มากมายในการเพาะปลูกและที่สำคัญสภาพแวดล้อมของประเทศไทยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีเยี่ยมในการทำเกษตรกรรมนั่นจึงเป็นสาเหตุหลักที่อาชีพหลักส่วนใหญ่ทุกคนล้วนทำไร่ทำสวน

หรือแม่จะทำนาเพาะปลูกต่างๆทางการเกษตรมากกว่า  30 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดจึงทำให้เห็นว่าการเกษตรเป็นเหมือนหัวใจหลักของประเทศของเราและที่สำคัญการส่งออกหลักของประเทศเราก็คือสินค้าทางการเกษตรต่างๆเช่นข้าวสารลืมแม้แต่ข้าวที่เอามาแปรรูปต่างๆ

ไม่ใช่เฉพาะเพียงข้าวสารเท่านั้นที่เป็นสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดของประเทศไทยยังมีผลไม้ต่างๆที่ในประเทศอื่นไม่สามารถเพาะปลูกได้ก็จะนำเข้าจากประเทศไทยยางพารามีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากจึงทำให้เรามีความสามารถในการส่งออกและสู้ราคากับคู่แข่งได้แต่ณปัจจุบันต้องถือว่ายางพาราเป็นปัญหาหลักของชาวเกษตรกร

เพราะว่าทุกคนคิดว่าการปลูกยางพารานั้นให้ราคาที่ดีจึงหันมาปลูกยางพารานั่นจึงทำให้ไล่ส่วนใหญ่ของชาวสวนยางพาราเป็นไร่เชิงเดี่ยวหมายถึงการปลูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาผลที่ตามมาของเรื่องนี้ก็คือดินเสียและได้ผลการผลิตไม่เข้าเป้าหรือว่าไม่ดีเท่าที่ควรนี่ก็เป็นปัญหาหลักที่หลายฝ่ายพยายามแก้

และมีการออกมาเรียกร้องทางด้านราคาแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์เมื่อสินค้ามีอัตราที่ล้นตลาดเราไม่สามารถขายในราคาที่สูงได้เพราะว่าคู่แข่งของเราเยอะมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีการแข่งขันด้านราคา นั่นส่งผลให้ยางพาราทั้งแปรรูปและยางพาราดิบมีราคาตกลงอย่างต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถขายให้กับประเทศอื่นได้ แต่ปัญหานะตอนนี้นอกจากเรื่องราคาแล้วก็ยังมีเรื่องสินค้าค้างสต๊อกเรามีน้ำยางพาราหรือว่ายางพาราแผ่นที่ค้างสต๊อกมากกว่าหลายล้านตันยังรอการระบายอย่างต่อเนื่องแต่มีการออกมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือการทำหมอนยางพาราแจก

แต่นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการทำหมอนยางพาราแจกนี้ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดเพราะว่ามีแค่กลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่มได้ผลประโยชน์ซึ่งที่สำคัญคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ชาวสวนสาเหตุที่ชาวสวนไม่ได้ประโยชน์นั้นก็เพราะว่าวัตถุดิบในการนำมาทำหมอนเรามีอยู่ในสต๊อกอยู่แล้วซึ่งการลงทุนกว่าหมื่นล้านไม่สามารถระบายสต๊อกได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ

และที่สำคัญยังมีการคาดคะเนว่าจะมีการนำ ยางพาราจากต่างประเทศเพราะในต่างประเทศก็มีขายเหมือนกันนั่นส่งผลให้การออกนโยบายนี้มาอาจจะไม่เห็นผลหรือว่าเห็นผลน้อยมากกับชาวสวน มีความพยายามจากหลายฝ่ายในการผลักดันพืชผลทางการเกษตรมากมายให้มีราคาที่ดีขึ้น

แต่ณปัจจุบันสิ่งไหนที่มีการทำออกมามากเกินไปราคาก็จะตกลง ชาวสวนทั้งหลายจึงควรมองการปลูกพืชอย่างหลากหลายเพื่อให้สามารถมีผลผลิตได้ตลอดปีและพยายามมองหาลู่ทางในการเพาะปลูกใหม่ๆหรือการทำเกษตรผสมที่อาจจะทำให้อาชีพเกษตรกรมีผลผลิตเยอะมากยิ่งขึ้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100

ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 

โดยปกติแล้วประเทศไทยจะได้รับรายได้มาจากการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือสินค้าต่างๆเพื่อส่งออกมีการเติบโตของธุรกิจแต่วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือถดถอยเป็นอย่างมาตรฐานการผลิตส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นก็คือการนำสินค้าของตัวเอง

ผลิตและส่งออกหรือแม้แต่จะเป็นการรับจ้างของบริษัทต่างๆที่ผลิตชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆในการส่งออกไปยังต่างประเทศประเทศไทยถือว่าเป็นรายใหญ่เช่นเดียวกันในการทำอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบในหลายๆบริษัทก็มีการปิดตัวลง

หรือไม่ได้จะเป็นการลดจำนวนพนักงานลงเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามคุณสามารถเรียนรู้และเข้าใจว่านะตอนนี้เกิดผลอย่างไรเพื่อนำไปใช้งานในการปรับใช้องค์กรตัวเองให้มีความเชื่อมั่นในขณะนี้ความเชื่อมั่นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในขณะที่คุณกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้บริษัทต่างๆมีการปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ครั้งนี้ส่งผลให้การส่งออกลดลงหรือแม้แต่จะเป็นการลงทุนเพิ่มของนักธุรกิจมากมาย

ก็ปรับตัวลดลงเขามองว่าหากลงทุนในเวลาแบบนี้ในประเทศไทยที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงหรือรวมถึงค่าอุปโภคบริโภคต้นทุนของเขาก็มีการเพิ่มขึ้นบวกกับประเทศไทยที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้จึงทำให้มีการลงทุนน้อยลงหรือมีการชะลอการลงทุนบางรายก็มีการเปลี่ยนประเทศเพื่อลงทุนไปยังประเทศข้างเคียง

ที่มีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าเรานี่เองจำเป็นต้องมีการวางแผนของบริษัทอย่างมากที่จะผ่านวิกฤตต่างๆตระหนักถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและบริษัทมีการป้องกันมาแล้วซึ่งได้รับบทเรียนมาจากปีก่อนๆไม่ว่าจะเป็นปี 40 ที่เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกทำให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตการณ์

แต่ครั้งนี้มีการคาดการณ์จากนักวิชาการหลายคนว่าอาจจะร้ายแรงกว่าแต่ก่อนอย่างแน่นอนเพราะการควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในขอบเขตถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆบริษัทต่างๆบางบริษัทไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเหล่านี้ได้ข้อกำหนดที่ถูกใช้งานบ่อยๆไม่สามารถนำมาใช้ได้ในวิกฤตที่มีปัญหาใหญ่มากๆ

ไม่ว่าจะเป็นการลดพนักงานลงหรือแม้แต่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆเหล่านี้เองอย่างที่รู้กันว่าเป็นข้อกำหนดเมื่อเกิดปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆกับบริษัทก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นที่ลดลงในช่วงนี้เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจนำไปสู่การชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างที่รู้กันประเทศไทยพยายามทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

และตลาดโลกยิ่งในปัจจุบันในแถบอาเซียนที่มีการลงทุนของนักลงทุนมากมายหากไม่มีความสามารถในการต่อสู้และขนาดนี้จะทำให้ในระยะยาวประเทศไทยลดศักยภาพในการผลิตลงและความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็จะไม่สามารถดึงเม็ดเงินเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาประเทศของเราได้เรานี่เอง

คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่หลายฝ่ายมองว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วก็สามารถทำการค้าได้เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามวิธีต่างๆทำให้บริษัทบางบริษัทแข็งแกร่งขึ้นมีการทำงานรักคุณมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายแรงงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

สนับสนุนโดย  ufabet สมัครสมาชิก

ธุรกิจขายอุปกรณ์คอม

ธุรกิจขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง

ธุรกิจขายอุปกรณ์คอม ไม่ว่าวันไหนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละบ้านคงต้องมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ตัวเพื่อให้ใช้สำหรับพิมพ์งานหรือแม้แต่จะเป็นการที่ให้ลูกหลานของคุณได้ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลในการทำรายงานคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ราคาแพง

ในสมัยก่อนบางครั้งอาจจะราคาสูงถึงหลักแสนเลยก็ว่าได้สามารถเข้าถึงได้ยากมากในสมัยเมื่อย้อนกลับไป 10 ปีที่แล้วหากบ้านไหนที่มีคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นบ้านที่รวยเป็นอย่างมากและบางครั้งสำนักงานสำนักงานจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาตินี่

คือความผูกพันระหว่างผู้คนกับคอมพิวเตอร์เพราะสมัยก่อนหากย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วการที่มีเด็กไปเล่นที่ร้านเกมคงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคอมพิวเตอร์มีราคาแพงเป็นอย่างมากค่ะผู้ปกครองจะซื้อให้ลูกหลานของคุณเล่นที่บ้านก็คงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงได้ในราคาที่แพง

แต่ในปัจจุบันราคาถูกลงมากหากคุณมีเงินประมาณหมื่นสองพันบาทคุณก็สามารถซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องมาตั้งที่บ้านได้ที่ใช้สำหรับพิมพ์งานก็ได้สบายเพราะว่าในราคานี้เป็นราคาสเปคที่ค่อนข้างดีและใครที่สร้างคอมพิวเตอร์หรือจากคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้ลูกหลานใช้ทำงานหรือแม้แต่เล่นเกม

เพื่อระบายอารมณ์ก็สามารถใช้ได้อย่างดีแน่นอนในส่วนนี้คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงจึงทำให้อุปกรณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบางครั้ง 1-2 ปีก็มีการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเพื่อยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เหล่านี้จะไปไหนปกรณ์เหล่านี้ไปรวมกันอยู่ที่ของมือสอง

เพราะมีคนรับไปเพื่อทำกำไรต่ออาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถือได้ว่าเป็นอาชีพซื้อมาขายไปและทำรายได้ได้อย่างรวดเร็วเช่นมีบางบ้านที่คุณรับซื้อมาเป็นการ์ดจอในราคา 2,000 บาทแต่คุณสามารถขายไปได้ในราคา 3-4 พันบาทแสดงว่าคุณได้กำไรเท่าตัวในเวลาไม่กี่วันส่วนใหญ่อาชีพนี้

จะขายบนโลกออนไลน์เพราะว่าสามารถมีผู้คนเห็นได้อย่างทั่วถึงและมีการสั่งซื้ออย่างรวดเร็วจัดส่งทางบริการขนส่งทั่วไปที่ให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์หรือจะเป็นเคอรี่ที่สามารถส่งได้ในวันเดียวก็ถึงมือคนที่สั่งและมีการทําแอพพลิเคชั่นสามารถตรวจเช็คได้ว่าสินค้าของเราอยู่ที่ไหนแล้ว

มีการตรวจดูว่าผู้รับตรงกับผู้ที่สั่งซื้อหรือไม่และมีประกันสำหรับการเสียหายอีกด้วยทั้งนี้การทำธุรกิจขายอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มือสองถือว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงเป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนให้ความสนใจเพราะมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์จึงเลือกของที่มีทีท่าว่าจะสามารถทำกำไรกับมันได้

เข้ามาและทำการตลาดเพื่อขายของนั้นออกไปในการขายของถ้าคุณสามารถปล่อยของได้ในระยะเวลา 7-10 วันนั้นแปลว่าคุณจะไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คุณขาดความรู้อุปกรณ์เหล่านี้มีราคาตกลงทุกๆวันหากคุณซื้อมาและช้าที่จะขายน่าจะทำให้คุณอาจจะขาดทุนแทนที่ทำกำไรก็เป็นได้นั้นจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอุปกรณ์ประมาณหนึ่งที่จะสามารถประกอบกิจการนี้ได้

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ทดลองเล่นสล็อต gclub

เทรนการทำธุรกิจ

เทรนการทำธุรกิจของวัยรุ่น 

เทรนการทำธุรกิจ ปัจจุบันมีการเกิดขึ้นมากมายของธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความคิดมากในขณะนี้เพราะว่ามีการที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นต่างๆก็สามารถรวมกลุ่มกันได้เพื่อทำธุรกิจต่างๆด้านธุรกิจเหล่านั้นขึ้นไปมีชื่อเรียกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำ startup หรือว่า SME ขนาดเล็กเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากมาย

เช่นการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วการที่มีการเริ่มทำธุรกิจอาจจะใช้เงินทุนที่ค่อนข้างต่ำแต่ว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนที่สูงมีการคิดค้นสิ่งต่างๆเข้ามาสิ่งที่เรากำลังขาดอยู่สถานะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ในประเทศไทยเพราะว่ามีเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว

ที่มีความสำเร็จในการทำธุรกิจเหล่านี้จึงทำให้มีความสนใจมากๆของนิสิตนักศึกษามากมายที่กำลังทำหรือกำลังเรียนอยู่นะขนาดนี้เมื่อจบออกมาแล้วหรือค่าเรียนเองก็มีการเริ่มธุรกิจของตัวเองมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปนำเสนอในโครงการเพราะในปัจจุบันมีการทำโครงการมากมายที่ให้นักธุรกิจวัยใหม่หรือคนที่ต้องการจะเริ่มธุรกิจ

แต่ว่ามีแค่ไอเดียเหล่านั้นเข้าไปนำเสนอธุรกิจและกลับแล้วของ startup นั่นคือการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันในกรุงเทพฯหรือว่าในตัวเมืองต่างๆมีการใช้รถสาธารณะเป็นจำนวนมากๆ

ของผู้คนมีผู้คนใช้จำนวนเยอะมากๆแต่สิ่งที่มีปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ารถโดยสารเหล่านั้นจะเข้ามาตอนไหนหรือว่าณขณะนี้อยู่สถานที่ไหนแล้วจะมาถึงจุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราอยู่เนี่ยตอนไหนละว่าเราจะสามารถเดินทางสายไหนได้บ้างรถสายไหนจะมาจอดที่นี่หรือว่าจะเป็นการที่เราจะนั่งสายนี้ไปถึงจุดไหนมีการจอดรถอย่างไรบ้างที่เป็นปัญหาที่หลายๆคนที่มีความเชี่ยววชาญหรือว่าไม่ค่อยได้นั่งรถโดยสารสาธารณะ

มักจะประสบปัญหาเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องเข้าไปนั่งเหล่านี้ startup จึงมีการคิดและก็วางแผนกันว่าจะสร้างแอพพลิเคชั่น Application เพื่อนตอบสนองความต้องการของคนหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นคือการที่จะมีการรายงานทุกๆ 10 นาทีเป็นอย่างต่ำว่ารถคันนี้จะเข้าถึงจอดณเวลาใดและมีสายไหนบ้างนะจุดที่เราอยู่สามารถค้นหาได้ว่าเราจะไปต่อรถในสถานที่ไหนได้บ้างและความรู้หรือข้อมูลต่างๆว่าในสถานที่ที่ไปต่อนี้จะมีที่ไหนบ้างที่เราสามารถเข้าไปเที่ยวได้บ้างข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถเวลาเดินสายที่พอจะมาอ้างอิงได้

และวางแผนในการเดินทางได้นี่ก็เป็นตัวอย่าง 1 ตัวอย่างง่ายๆในการทำตาขึ้นมาของกลุ่มวัยรุ่นใหม่ๆณปัจจุบันซึ่งเป็นเทรนอย่างมากในการทำธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้และเป็นธุรกิจที่ลงทุนค่อนข้างน้อยแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่หรือแก้ไขปัญหาต่างๆนี่คือสิ่งที่น่าจับตามองมากในอนาคต 

 

สนับสนุนโดย    จีคลับ สล็อต มือถือ

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า

ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า ชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นชุมชนเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกันในหลายๆกลุ่มนำความรู้ต่างๆมากระจายสู่พื้นที่ในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนต่างๆที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรนี้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มสินค้าทางการเกษตรและก็มีการออกบูธต่างๆ

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตัวเองการกระจายความรู้ไปในสถานที่ต่างๆทำให้เกษตรกรเหล่านี้มีความแข็งแรงทางด้านชุมชนแล้วก็ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อธุรกิจของตัวเองได้ ความรู้ต่างๆที่สะสมมาเมื่อรวบรวมแล้วก็มากระจายความรู้เหล่านั้นเข้าธุรกิจบวกกับการปรับใช้ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีต่างๆ

ช่องทางต่างๆในการกระจายความรู้หรือว่ากระจายสินค้าออกไปในปัจจุบันมี Application ที่สามารถนำสินค้าทางการเกษตรนำมาลงขายเพื่อให้ฟาร์มกับผู้ที่บริโภคสินค้าเหล่านั้นได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากมายสินค้าก็มีความสดใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภคการที่ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้ว

ก็มีความสดจะทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้ามากหาสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงราคาก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยผู้บริโภคในปัจจุบันไม่เกี่ยวว่าราคาจะมีค่าส่งเท่าไหร่แต่ต้องการคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับราคาและก็ไม่แพงจนเกินไปจนไม่สามารถที่เข้าถึงได้มีการจัดกลุ่มการเป็นกลุ่มการเกษตรที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้มีการใช้ความรู้การต่างๆผ่านทาง Social Media 

เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญมากๆที่จะทำให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอาชีพเกษตรกรในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกอย่างสามารถส่งต่อข้อมูลต่างๆหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่สามารถค้นคว้าหาได้ในอินเตอร์เน็ตรวมถึงงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ต่างๆ

เข้ามาศึกษาเพื่อปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองธุรกิจบวกกับองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆจะทำให้เกิดผลผลิตหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานี่จึงทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น หากย้อนกลับไปแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ขายกับผู้ซื้อได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรก็คงดิไม่ได้ว่าในอนาคตก็อาจจะมีศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมสินค้าทางการเกษตรได้ และสามารถกระจายสินค้าเหล่านั้น

ไปได้ในเวลาที่รวดเร็วทำให้สินค้าเหล่านั้นสดใหม่แล้วก็มีความต้องการของผู้ซื้ออยู่เสมอ คุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นหากความน่าเชื่อถืออาจจะทำให้ไม่สามารถขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูงสารเคมีต่างๆที่ในปัจจุบันคนค่อนข้างกลัวและค่อนข้างแอนตี้

หากเกษตรกรสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้นี่จะทำให้เป็นช่องทางใหญ่ที่สุดและช่องทางตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางรายได้ของเกษตรกรก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงเช่นเดียวกัน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทางเข้า ยูฟ่าเบท มือถือ

การหากำไรเข้าบริษัท

ความสำคัญของการหากำไรเข้าบริษัท

การหากำไรเข้าบริษัท บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรหรือจะเป็นรูปแบบการทำงานอื่นๆ จะต้องมีการแสวงหาผลกำไรหรือหาผลตอบแทนให้กับบริษัทอย่างแน่นอนก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสำคัญ

ในการพาให้บริษัทไปถึงเป้าหมายนี้จะต้องมีการวางแผนหรือแบบแผนต่างๆในการวางคนหรือว่าจ้างคนพัฒนาสิ่งเหล่านี้บริหารทรัพยากรที่อย่างเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จที่สุดตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อยากจะบอกว่ากำไรเป็นประสิทธิผลก็คงจะเถียงไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่ากำไรคือรายได้สุดท้ายที่บริษัทได้มา

ซึ่งเรานี่เองจึงจะบอกว่าบริษัทประกอบธุรกิจได้ดีขนาดไหน บางบริษัทมีการวางเป้าหมายว่าเป้าหมายของบริษัทเป็นในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการทำกิจกรรมหรือแม้แต่จะเป็นการหารายได้ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เองก็คือการตั้งเป้าหมายให้กับองค์กรต่างๆ การตั้งองค์กรต่างๆโครงสร้างต่างๆจะมีการผลิตสินค้ามาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสินค้า

หรือจะเป็นบริการก็ตามในส่วนเรานี้เองจะต้องมีผู้ที่ชำนาญ ในการทำงานในด้านต่างๆรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเองเพื่อทำให้เป้าหมายของบริษัทมีการตอบสนองและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในรูปแบบนี้เองจะต้องมีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและการควบคุมต่างๆ

จะอยู่ในสายงานของการบังคับบัญชารวมถึงผู้บริหารด้วยเอง สิ่งที่จะทำให้บริษัทได้กำไรจะได้ผลตอบแทนเป็นจำนวนมากนั่นคือความพึงพอใจของลูกค้า และผู้รับบริการหากมีการสำรวจระหว่างผู้รับบริการหรือผู้ใช้งานของบริษัทเราต่างๆมีความพึงพอใจในสินค้าเราจะเกิดการซื้อซ้อนหรือการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ทำให้บริษัทเรามีกำไรอย่างสม่ำเสมอ เรานี่เองคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างๆและบุคลากรที่จะต้องมีการวางแผนไว้ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตการตลาดและส่วนต่างๆรวมถึงการเงินก็ต้องมีการวางแผน เพื่อให้บริษัทได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดในการนำทรัพยากรมาใช้ให้มีมูลค่ามากที่สุดตามความชำนาญการ การวางโครงสร้างก็เป็นอีกหนึ่งในความสำคัญที่ทำให้บริษัทมีการวางแผน

เพื่อหาผลตอบรับที่ดีที่สุดได้เพราะว่าการกำหนดเป้าหมายว่าบริษัทมีการติดทางไปในทิศทางใดจะทำให้บริษัทสามารถกำหนดได้ว่ารายได้จะมาจากแหล่งไหน บริษัทที่มีการใส่ไก่กับลูกค้าจะทำให้บริษัทนั้นได้ผลตอบแทนก็คือได้กำไรมาสู่บริษัทเป็นจำนวนมากหรือแม้แต่จะเป็นผู้ใช้บริการต่างๆที่มีจำนวนมาก

เข้ามาทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ มุ่งเน้นการนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสร้างกำไรให้กับบริษัทเหล่านี้เองจึงทำให้บริษัทสามารถพัฒนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและนำผลกำไรหรือผลประโยชน์เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรของตัวเอง 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    ufabet

ขายอากาศ

ขายอากาศ

ขายอากาศ ในสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝันว่าเราจะเก็บอากาศในแต่ละที่นำมาขายเพื่อให้คนได้สูดอากาศในสถานที่นั้นๆเพราะว่าแต่ละสถานที่มีความสดชื่นของอากาศดีหรือแม้แต่กลิ่นต่างๆของธรรมชาตินะตรงนั้นไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่นี่คือสิ่งที่ในตอนเด็กหลายคนพูดอย่างเล่นๆว่าจะเอาอากาศมาอัดกระป๋อง

และขายให้กับคนในประเทศอื่นแต่ในปัจจุบันมีการขายอากาศกระป๋องแล้วจริงๆจากหนุ่มออสเตรเลียหัวใสที่นำอากาศอัดกระป๋องจากในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและนำมาประกาศขายซึ่งไม่ใช่ในราคาถูกๆเลย 1 กระป๋องอยู่ที่ประมาณ 200 บาท 200 บาทนี่คืออากาศเปล่าที่เราเปิดออกมาแล้วภายในไม่ถึง 10 วินาที

อากาศเหล่านั้นก็หายไปหมดแต่หากเราสูดเข้าไปหมดแล้วก็จะคุ้มราคาก็ได้แต่อย่างที่รู้กันว่าสิ่งนี้เคยเป็นสิ่งที่เพ้อฝันของใครหลายคนแต่ในปัจจุบันมีการทำจริงๆแล้วและเกิดขึ้นในหลายๆสถานที่ที่มีการประกาศขายอากาศถือว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดก่อนหน้านี้ก็เคยประสบปัญหาอากาศเป็นพิษหรือจะ PM 2.5

เหมือนที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ทำให้บางคนที่อยู่ประเทศจีนต้องการอากาศที่บริสุทธิ์หรือว่าอากาศที่สดชื่นจึงทำการซื้อแม้แต่จะราคาแพงมากเท่าไหร่แต่เมื่อเทียบกับอากาศที่เราหายใจสุขภาพและความรู้สึกราคาเหล่านี้เทียบไม่ได้กับความรู้สึกของมนุษย์เลยที่ต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ในการสูดดมและสูดหายใจเพียงแค่ชั่วขณะแต่ว่าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ก็ทำให้สดชื่นไม่ได้ทั้งวันยังมีการขายอย่างต่อเนื่องอากาศกระป๋องเหล่านี้

มียอดซื้อมากกว่า 100,000 กระป๋องในปี 2018 และในปัจจุบันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ชายคนนี้ตั้งบริษัทเพื่อทำอากาศกระป๋องอย่างจริงจังและไปเก็บอากาศตามสถานที่ต่างๆที่มีความบริสุทธิ์ของอากาศมันก็คือสถานที่ที่มีน้ำตกหรือจะเป็นภูเขาที่อยู่บนสูงน่าจะทำให้ผู้ที่ได้รับหรือผู้ที่ซื้อไปได้ความสดชื่นจากสถานที่นั้นๆ

ในตู้กระป๋องก็จะมีบอกว่านำมาจากตรงไหนและในวันไหนผลิตเมื่อไหร่และเก็บรักษาได้นานขนาดไหนเรานี้จะเป็นเรื่องเพ้อฝันกลายเป็นธุรกิจอย่างจริงจังหากใครกำลังคิดว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เป็นเรื่องเพ้อฝันให้มองคนคนนี้ไว้เป็นหลักคนที่ทำความเพ้อฝันให้กลายเป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้กับตัวเองและที่สำคัญ

สร้างความสุขให้กับในประเทศที่กำลังต้องการความบริสุทธิ์ของอากาศประเทศไทยอาจจะเป็นลูกค้ารายหลักของเขาก็ได้ในอนาคตเพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ PM 2.5 อย่างหนักในทุกๆปีรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้จึงทำให้เจอปัญหานี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและคิดว่าในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มขึ้นอีกของความรุนแรงของอากาศพิษหรือ PM 2.5

 

สนับสนุนโดย   gclub ฟรีสปิน

การเสริมสร้างทักษะการทำงาน

การเสริมสร้างทักษะในการทำงาน

การเสริมสร้างทักษะการทำงาน หรือแม้แต่จะเป็นความสามารถในการทำงาน สามารถฝึกฝนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในระบบของส่วนผู้ปฏิบัติการเองรวมไปถึงผู้บริหารเอง ที่มีลักษณะงานที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็สามารถฝึกฝนได้ทั้งคู่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน

หรือแม้แต่จะเป็นความคิดสร้างสรรค์รวมถึงทักษะต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสามารถของตนเองให้มีมากขึ้น ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนที่จะต้อง ทำงานในลักษณะอยู่หน้างานตลอดเวลาเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

หรือแม้จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่สามารถพัฒนาในองค์กรหรือแผนกเหล่านั้นได้ จะสามารถนำปัญหาเหล่านั้นเข้ามาวิเคราะห์รวบรวมสาเหตุทั้งหมดเข้าด้วยกัน ศึกษาแนวทางปฏิบัติและหาแนวร่วมในทางแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรต่างๆในส่วนนี้เองจะสามารถฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาได้ รวมถึงการหาวิธีใหม่ๆเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านั้นหายไป

แม้แต่เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีความทำงานเร็วขึ้นหรือว่าทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเรานี่เองเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและปฏิบัติได้อย่างอยู่เสมอ โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใคร

เพราะว่าเป็นการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่นำมาใช้ร่วมกับงานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายได้ สิ่งนี้เองคือสิ่งที่หลายๆคนควรจะได้รับการฝึกฝนหรือพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อการปฏิบัติงานที่ดีมากยิ่งขึ้นและศักยภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น

ทำงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆหรือเพิ่มทักษะในการทำงานของตัวเองโดยการฝึกฝน หาแนวทางใหม่เพื่อเสริมสร้างกับวิธีการเดิมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วมากที่สุดหรือทำวิธีใหม่ๆเพื่อให้ได้รับโดยใช้ทรัพยากรในการทำงานที่ลดน้อยลงและได้งานที่เท่าเดิมหรือดีมากกว่าเดิมอย่างนี้เองคือการพัฒนาตัวเองของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานที่ได้เห็นปัญหาต่างๆ

รวมถึงโอกาสในการรวบรวมข้อมูลและแก้ไขปัญหาทางไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อไปนำเสนอให้กับหัวหน้างานหรือแม้แต่จะเป็นผู้บริหารเอง ในการสร้างโอกาสพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นของแผนกในตัวเองและศักยภาพให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

เป็นส่วนที่ต้องมีการรู้เรื่องราวหรือทักษะต่างๆของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เนื่องด้วยจะต้องรู้ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานของเราทำอะไรอยู่ในงานนะตอนนี้เพื่อที่จะสามารถ หาวิธีใหม่ๆเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือแม้แต่จะเป็นการวางแผนในองค์กรต่างๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทของเรา

หรือหาช่องทางใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในตัวของบริษัทเองหรือตัวของผู้บริหารเอง มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนำเทคโนโลยีใหม่ๆใหม่ๆเข้ามาร่วมด้วยการปฏิบัติงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงแนวทางใหม่ๆในการทำงานที่ทำให้งานออกมาดีขึ้นหรือผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ 

 

สนับสนุนโดย   ufabet

การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คน

การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คนและการสื่อสาร

การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คน การวางโครงสร้างต่างๆที่มีหน้าที่การทำงานต่างกันของแต่ละแผนก แต่ละแผนกของสายงานต่างๆย่อมมีหน้าที่ของตัวเองมีอำนาจต่างๆในการตัดสินใจหรือบังคับบัญชาการทำงานทั้งสิ้นส่วนต่างๆนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการในส่วนต่างๆ จะมีอำนาจในการควบคุมดูแลผู้คนหรือสั่งเพิ่มรถในส่วนต่างๆ

จัดการแผนกตามความเหมาะสมหรือหน้าที่ บริหารผู้คนตามความต้องการของบริษัทรวมไปถึงจะเหมาะสมที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุดเรานี่เองคือคุณสมบัติต่างๆหรือหน้าที่ต่างๆของผู้ที่ควบคุมดูแลในส่วนแผนกต่างๆ ผู้ชำนาญในสายงานของตัวเอง

ย่อมจะทำหรือดูแลได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจัดการแผนกของโรงงานต่างๆเพื่อควบคุมดูแลในส่วนของการผลิตที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอย่างมาก ในการดูแลและควบคุมองค์รวม แม้แต่คนที่มีความสามารถทางด้านการเงินก็ต้องไป ดูแลระบบส่วนต่างๆของการเงินของบริษัทเพื่อให้มีรอยรั่วน้อยที่สุดหรือว่ารายจ่ายน้อยที่สุด ในส่วนนี้เองจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวจำเป็นต้องไปทำสิ่งที่ตัวเองทำงาน

เพื่อทำให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงการจัดสรรงบต่างๆการควบคุมค่าใช้จ่ายไปจนถึงการดูแลเงินเดือนพนักงานหรือการบริหารเงินภายในองค์กรดูแลรายรับรายจ่าย รอยรั่วขององค์กรต่างๆของส่วนต่างๆที่มีความคิดเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เรานี้เองสามารถดูแลควบคุมได้ตลอดเวลาเพราะมีระเบียบหรือกฎต่างๆในการดูแลอยู่แล้วว่าสามารถควบคุมตามความเหมาะสมได้โดยอาศัยความต้องการของบริษัทและนโยบายต่างๆที่ถูกตั้งขึ้น มีการประสานงานกันเพื่อให้การทำงานเหล่านี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นของแต่ละแผนกต่างๆสร้างความเข้าอกเข้าใจกันของแต่ละแผนก มีการส่งต่องานหรือแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบจัดสรรตามความรับผิดชอบของตัวเองรวมไปถึงดูแลแผนกของตัวเองให้มีความเหมาะสมในการทำงานหรือว่าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตามหาสิ่งที่ขาดของบริษัทเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแผนกนั้นๆรวมถึงการประสานงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดการสับสนหรือแม้แต่จะเป็นความผิดพลาดของการสื่อสารต่างๆ สิ่งเหล่านี้เองคือคุณสมบัติต่างๆของบุคลากรภายในบริษัทที่จะต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก

เพราะการสื่อสารในแต่ละครั้งหากมีการผิดพลาดหรือแม้แต่การล่าช้าจะทำให้การทำงานต่างๆหยุดชะงัก รวมไปถึงเกิดข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมากจึงทำให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นความสำคัญอย่างบ้างจึงจะมีการแบ่งแผนกอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอยู่หากใครที่มีความสามารถในจุดนั้นควรจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กรและทำให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   gclub ฝาก ขั้นต่ำ 20

การเบนเข็มเพื่อสร้างความได้เปรียบ

การเบนเข็มหรือทิศทางเพื่อสร้างความได้เปรียบ

การเบนเข็มเพื่อสร้างความได้เปรียบ รัฐบาลควรสนับสนุนการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรเพราะประเทศไทยมีมาเป็นเวลานานและทักษะและความรู้ที่ดีอาจยังคงทำได้ดีกว่า การช่วยงานอาจช่วยให้คนของประเทศได้รับรายได้ของตัวเองโดยใช้ความรู้ด้านการเกษตร การให้ความรู้หรือช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ

เช่นหน่วยงานภาครัฐและภาพลักษณ์ที่เป็นอิสระมุ่งเน้นที่การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนางานของเรานี่คือกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของเรา

เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านในขณะนี้ที่คู่แข่งกำลังพัฒนาประเทศ เราอยู่ในขั้นตอนของการทำให้เป็นอุตสาหกรรมและต้องการตอนนี้ ประเทศเพื่อนบ้านก็กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกัน หากคุณยังคงต่อสู้ในตลาดเดียวกันสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การแข่งขันที่ดุเดือดกับ undercuts

แต่จะเปลี่ยนทิศทางของคุณไปสู่อาชีพใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ประเทศไทยมีความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นอาชีพของคนที่มีความรู้และความสามารถ ในยุคปัจจุบันเรียนรู้เพิ่มเติมและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ช่วยทำให้คนในประเทศมีความสามารถในการต่อสู้กับสินค้าต่างๆที่ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นั่นหมายความว่าจีนสามารถพัฒนาได้อย่างไม่ จำกัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เขาพบว่ามีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเผยแพร่ความรู้และจัดตั้ง บริษัท เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้น เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้ดีขึ้นและสร้าง บริษัท ของตัวเอง

อัตราการเติบโตของจีนในขณะนี้คาดว่าจะสูงขึ้นมาก จีนกำลังต่อสู้เพื่อแรงงานอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ตลาดโลกซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดปัญหากับสหรัฐฯเกี่ยวกับสงครามการค้าและสำหรับหลาย ๆ ประเทศ หากเราค้นพบศักยภาพของการเกษตรการส่งเสริม

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจะนำพาประเทศของเรา ขนาดส่วนตลาดที่มีความต้องการมากๆนะคะขณะนี้เพราะว่าหากมีการทำการเกษตรที่ดีและสินค้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้สินค้าเหล่านั้นสามารถเข้าถึงบุคคลได้ในทั่วทุกมุมโลกเพราะในปัจจุบันมีความต้องการการบริโภคเป็นอย่างมากการเป็นผู้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของแต่ละบุคคลใครก็อยากทานของที่มีคุณภาพแล้ว

ก็ของที่สดหากเราสามารถผนวกเทคโนโลยีเข้ากับสิ่งที่เราถนัดและขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันและส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆเพื่อแพร่ความรู้ให้เข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือคนที่สามารถเรียนรู้และนำสิ่งนั้นไปพัฒนากับธุรกิจของตัวเองน่าจะทำให้เราก้าวเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นซึ่งณตอนนี้ในประเทศต่างๆไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แต่ว่าเราเปลี่ยนสายเป็นการผลิตการเกษตรเราก็จะมีศักยภาพมากกว่าที่จะต่อสู้กับคู่แข่ง และก้าวเข้ามาเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและพัฒนาสินค้าการเกษตร เกษตรกรในบ้านเราที่มีอยู่จำนวนมากก็จะมีงานทำและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต่อไปเรื่อยๆ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   จีคลับ ผ่านมือถือ