โควิดโรคล้างโลก

ไวรัสโควิด19 โรคล้างโลก

โควิดโรคล้างโลก สถานการณ์ที่ปัจจุบัน ไข้ไวรัสโควิด19 ได้ระบาดไปทั่วโลกแล้วนั้น ทางองค์การอนามัยโลกได้มีการตั้งสมมติฐานไว้ว่า ถ้าการควบคุมการแพร่ระบาดนี้ของประชากรทั่วโลกไม่ดีพอนั้น ด้วยอัตราการติดเชื้อ หนึ่งคน ต่อ สองจุดสองคนนั้น อาจทำให้ภายในสิ้นปีนี้ มียอดจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้ไวรัสตัวนี้ เป็นจำนวน สิบหกล้านเจ็ดแสนคน

นั่นจึงเป็นสัญญาณเตือนไปสู่ทุกประเทศว่าหากแต่ละประเทศป้องกันตัวเองไม่ดีนั้น โอกาสที่จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศก็จะย่อมสูงขึ้นไปตามการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองนั้น ถ้ามีการร่วมมือที่ดีของภาคประชาชนอาจทำให้มีอัตราการติดเชื้อน้อยลงเรื่อยๆ

ซึ่งในปัจจุบันนั้น โลกของเรามีการแบ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่ สองกลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมได้คือ แถบประเทศยุโรป เช่น อิตาลี และสเปน กับอีกกลุ่มที่ยังสามารถควบคุมได้คือ ประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงค์โปร์และเกาหลีใต้  ดังนั้นประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นเอาว่า ประทเศไทยของเรานั้น

ค่อนข้างเข้าข่ายกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะอัตราการเพิ่มผู้ติดเชื้อในแต่ละวันนั้น มีค่อนข้างสูง ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกันในวันนี้แล้ว โอกาสที่ประเทศไทยนั้นจะสามารถควบคุมได้เหมือนประเทศอื่นๆ เช่นประเทศญี่ปุ่น เพราะประเทศไทยนั้นเริ่มต้นการป้องกันค่อนข้างช้า สามถึงสี่วัน

ซึ่งถ้าหากยังปล่อยไว้แบบนี้แล้วไม่ช่วยกันภายใน 15 เมษายนนี้ ประเทศไทยอาจจะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้ไวรัสตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึง สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดรายเลยทีเดียว ซึ่งในช่วงนี้ประชาชนคนไทยคงต้องช่วยเหลือกันและทำตามมาตรการ งดออกจากบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม

เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด เพราะถ้าหากเราป้องกันอย่างจริงจังนั้น เราจะสามารถดึงตัวเลขอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด ลงมาได้อยู่ที่ สองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบเก้าราย และถ้าเราไม่อยากเห็นภาพประเทศไทยต้องตกสภาพเป็นเหมือนในประเทศอิตาลีแล้วหล่ะก้อ ทางคนไทยทุกคนต้องช่วยกันและร่วมมือกัน

เพราะที่ประเทศอิตาลีนั้น ตอนนี้ถึงขั้นต้องเลือกว่าจะให้ใครอยู่ หรือให้ใครไป เพราะด้วยจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อกับจำนวนของแพทย์และพยาบาลนั้น ไม่เพียงพอที่จะดูแลให้ทั่วถึงได้ รวมไปถึงจำนวนเตียงของผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีจำนวนไม่พอต่อผู้ป่วย ดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดคือ ต้องรีบป้องกันและช่วยกันตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่โรคไวรัสโควิด จะล้างโลกของเรา

 

สนับสนุนโดย  www.ufabet.com ช่องทางเข้าเว็ปพนัน