การเบนเข็มเพื่อสร้างความได้เปรียบ

การเบนเข็มหรือทิศทางเพื่อสร้างความได้เปรียบ

การเบนเข็มเพื่อสร้างความได้เปรียบ รัฐบาลควรสนับสนุนการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรเพราะประเทศไทยมีมาเป็นเวลานานและทักษะและความรู้ที่ดีอาจยังคงทำได้ดีกว่า การช่วยงานอาจช่วยให้คนของประเทศได้รับรายได้ของตัวเองโดยใช้ความรู้ด้านการเกษตร การให้ความรู้หรือช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ

เช่นหน่วยงานภาครัฐและภาพลักษณ์ที่เป็นอิสระมุ่งเน้นที่การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนางานของเรานี่คือกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของเรา

เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านในขณะนี้ที่คู่แข่งกำลังพัฒนาประเทศ เราอยู่ในขั้นตอนของการทำให้เป็นอุตสาหกรรมและต้องการตอนนี้ ประเทศเพื่อนบ้านก็กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกัน หากคุณยังคงต่อสู้ในตลาดเดียวกันสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การแข่งขันที่ดุเดือดกับ undercuts

แต่จะเปลี่ยนทิศทางของคุณไปสู่อาชีพใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ประเทศไทยมีความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นอาชีพของคนที่มีความรู้และความสามารถ ในยุคปัจจุบันเรียนรู้เพิ่มเติมและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ช่วยทำให้คนในประเทศมีความสามารถในการต่อสู้กับสินค้าต่างๆที่ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นั่นหมายความว่าจีนสามารถพัฒนาได้อย่างไม่ จำกัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เขาพบว่ามีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเผยแพร่ความรู้และจัดตั้ง บริษัท เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้น เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้ดีขึ้นและสร้าง บริษัท ของตัวเอง

อัตราการเติบโตของจีนในขณะนี้คาดว่าจะสูงขึ้นมาก จีนกำลังต่อสู้เพื่อแรงงานอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ตลาดโลกซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดปัญหากับสหรัฐฯเกี่ยวกับสงครามการค้าและสำหรับหลาย ๆ ประเทศ หากเราค้นพบศักยภาพของการเกษตรการส่งเสริม

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจะนำพาประเทศของเรา ขนาดส่วนตลาดที่มีความต้องการมากๆนะคะขณะนี้เพราะว่าหากมีการทำการเกษตรที่ดีและสินค้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้สินค้าเหล่านั้นสามารถเข้าถึงบุคคลได้ในทั่วทุกมุมโลกเพราะในปัจจุบันมีความต้องการการบริโภคเป็นอย่างมากการเป็นผู้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของแต่ละบุคคลใครก็อยากทานของที่มีคุณภาพแล้ว

ก็ของที่สดหากเราสามารถผนวกเทคโนโลยีเข้ากับสิ่งที่เราถนัดและขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันและส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆเพื่อแพร่ความรู้ให้เข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือคนที่สามารถเรียนรู้และนำสิ่งนั้นไปพัฒนากับธุรกิจของตัวเองน่าจะทำให้เราก้าวเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นซึ่งณตอนนี้ในประเทศต่างๆไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แต่ว่าเราเปลี่ยนสายเป็นการผลิตการเกษตรเราก็จะมีศักยภาพมากกว่าที่จะต่อสู้กับคู่แข่ง และก้าวเข้ามาเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและพัฒนาสินค้าการเกษตร เกษตรกรในบ้านเราที่มีอยู่จำนวนมากก็จะมีงานทำและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต่อไปเรื่อยๆ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   จีคลับ ผ่านมือถือ