Eec หนุน อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ส่งเสริมคุณภาพเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 

      เรามาดูบทบาทของ eecกับเรื่องของการบินแล้วก็โลจิสติกส์กันหน่อยนะคะพรุ่งนี้ทางด้านของคุณคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการของอีซีเปิดเผยว่าได้มีการร่วมประชุมและทดสอบความสนใจของนักลงทุน  Eec หนุน อุตสาหกรรมการบิน   ในโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมการบินนะคะภายใต้ชื่องานอู่ตะเภา International Airport operations associate ccna certification System in Thailand 

           เป็นการประชุมสัมมนาในรูปแบบของการออนไลน์เพื่อรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากนักลงทุนทั่วโลกกว่า 200 คนก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศนะคะอย่างเช่นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานศูนย์บริการอุปกรณ์ภาคพื้นศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อากาศยานนะคะ

           ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยอยากได้มีการพูดถึงนะคะพัฒนาการศึกษาการบินของประเทศที่จะเดินหน้าแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากลซึ่งจะเป็นผลดีกับประชาชนแล้วก็คนในพื้นที่ eec ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมดุลและยั่งยืนด้วยนอกจากนี้ยังให้การต้อนรับนะคะแล้วก็บรรยายความคืบหน้าการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกนะคะให้กับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการ

           การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามเสนอแนะแล้วก็เร่งรัดการปฏิรูปประเทศการจัดทำโดยเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวในโอกาสที่มีการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมถึงนักศึกษาปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยครั้งนี้ค่ะ

          ทาง eec และคณะกรรมาธิการได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ eec แล้วก็ได้เดินทางเยี่ยมชมท่าเรือพาณิชย์สัตห*บเพื่อทราบเป็นข้อมูลการเดินเรือและการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่อไปค่ะ

      ปัจจุบันอุตสาหกรรมเรื่องของการบินกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากการที่ในขณะนี้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการนำอุปกรณ์การบินมาใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารอย่างที่เราเรียกกันว่า แอร์  แท็กซี่  ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคต งั้นเชื่อว่าประเทศไทยเองก็จะเข้าสู่การพัฒนา  แอร์  แท็กซี่  หมือนกับประเทศอื่นๆเช่นเดียวกัน 

     ถ้าหากประเทศไทยต้องการที่จะให้ประเทศของตนเอง  Gclub ฟรี 100    นั้นเศรษฐกิจดีขึ้นประเทศไทยจะต้องมีการสนับสนุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทุกอย่างที่มีการทำในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินหรือแม้แต่โลจิสติกส์ก็ตาม  หรืออาจจะกล่าวได้ว่าควรมีการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทุกอย่างของไทย ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากมีการสนับสนุนอย่างแท้จริงแล้วเศรษฐกิจของไทยจะต้องกลับมาดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน