การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คน

การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คนและการสื่อสาร

การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คน การวางโครงสร้างต่างๆที่มีหน้าที่การทำงานต่างกันของแต่ละแผนก แต่ละแผนกของสายงานต่างๆย่อมมีหน้าที่ของตัวเองมีอำนาจต่างๆในการตัดสินใจหรือบังคับบัญชาการทำงานทั้งสิ้นส่วนต่างๆนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการในส่วนต่างๆ จะมีอำนาจในการควบคุมดูแลผู้คนหรือสั่งเพิ่มรถในส่วนต่างๆ

จัดการแผนกตามความเหมาะสมหรือหน้าที่ บริหารผู้คนตามความต้องการของบริษัทรวมไปถึงจะเหมาะสมที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุดเรานี่เองคือคุณสมบัติต่างๆหรือหน้าที่ต่างๆของผู้ที่ควบคุมดูแลในส่วนแผนกต่างๆ ผู้ชำนาญในสายงานของตัวเอง

ย่อมจะทำหรือดูแลได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจัดการแผนกของโรงงานต่างๆเพื่อควบคุมดูแลในส่วนของการผลิตที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอย่างมาก ในการดูแลและควบคุมองค์รวม แม้แต่คนที่มีความสามารถทางด้านการเงินก็ต้องไป ดูแลระบบส่วนต่างๆของการเงินของบริษัทเพื่อให้มีรอยรั่วน้อยที่สุดหรือว่ารายจ่ายน้อยที่สุด ในส่วนนี้เองจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวจำเป็นต้องไปทำสิ่งที่ตัวเองทำงาน

เพื่อทำให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงการจัดสรรงบต่างๆการควบคุมค่าใช้จ่ายไปจนถึงการดูแลเงินเดือนพนักงานหรือการบริหารเงินภายในองค์กรดูแลรายรับรายจ่าย รอยรั่วขององค์กรต่างๆของส่วนต่างๆที่มีความคิดเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เรานี้เองสามารถดูแลควบคุมได้ตลอดเวลาเพราะมีระเบียบหรือกฎต่างๆในการดูแลอยู่แล้วว่าสามารถควบคุมตามความเหมาะสมได้โดยอาศัยความต้องการของบริษัทและนโยบายต่างๆที่ถูกตั้งขึ้น มีการประสานงานกันเพื่อให้การทำงานเหล่านี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นของแต่ละแผนกต่างๆสร้างความเข้าอกเข้าใจกันของแต่ละแผนก มีการส่งต่องานหรือแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบจัดสรรตามความรับผิดชอบของตัวเองรวมไปถึงดูแลแผนกของตัวเองให้มีความเหมาะสมในการทำงานหรือว่าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตามหาสิ่งที่ขาดของบริษัทเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแผนกนั้นๆรวมถึงการประสานงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดการสับสนหรือแม้แต่จะเป็นความผิดพลาดของการสื่อสารต่างๆ สิ่งเหล่านี้เองคือคุณสมบัติต่างๆของบุคลากรภายในบริษัทที่จะต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก

เพราะการสื่อสารในแต่ละครั้งหากมีการผิดพลาดหรือแม้แต่การล่าช้าจะทำให้การทำงานต่างๆหยุดชะงัก รวมไปถึงเกิดข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมากจึงทำให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นความสำคัญอย่างบ้างจึงจะมีการแบ่งแผนกอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอยู่หากใครที่มีความสามารถในจุดนั้นควรจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กรและทำให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   gclub ฝาก ขั้นต่ำ 20