ธุรกิจสมัยนี้ มักขึ้นลงตามเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจเจอโควิดแบบปัจจุบัน ทำให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ได้ เลยทำให้ธุริจขับเคลื่อนตัวช้า และทำให้มีการ work form home หรือบางบริษัทก็มีการลดพนักงานลง เนื่องจากไม่มีงานให้ทำ ลดต้นทุนในการผลิตไปอีกด้วย

เศรษฐกิจที่ย่ำแย่สามารถแก้ได้
การเสริมสร้างทักษะการทำงาน
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

การเสริมสร้างทักษะในการทำงาน

การเสริมสร้างทักษะการทำงาน หรือแม้แต่จะเป็นความสามารถในการทำงาน สามารถฝึกฝนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในระบบของส่วนผู้ปฏิบัติการเองรวมไปถึงผู้บริหารเอง ที่มีลักษณะงานที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็สามารถฝึกฝนได้ทั้งคู่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน หรือแม้แต

Read More »
การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คน
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คนและการสื่อสาร

การพัฒนาองค์กรโดยอาศัยผู้คน การวางโครงสร้างต่างๆที่มีหน้าที่การทำงานต่างกันของแต่ละแผนก แต่ละแผนกของสายงานต่างๆย่อมมีหน้าที่ของตัวเองมีอำนาจต่างๆในการตัดสินใจหรือบังคับบัญชาการทำงานทั้งสิ้นส่วนต่างๆนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการในส่วนต่างๆ จะมีอำนาจในก

Read More »
การเบนเข็มเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

การเบนเข็มหรือทิศทางเพื่อสร้างความได้เปรียบ

การเบนเข็มเพื่อสร้างความได้เปรียบ รัฐบาลควรสนับสนุนการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรเพราะประเทศไทยมีมาเป็นเวลานานและทักษะและความรู้ที่ดีอาจยังคงทำได้ดีกว่า การช่วยงานอาจช่วยให้คนของประเทศได้รับรายได้ของตัวเองโดยใช้ความรู้ด้านการเกษตร การให้ความรู้หรือช่วยเ

Read More »
การใช้เวลาในการคุมงบประมาณ
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

การใช้เวลาในการคุมงบประมาณในการก่อสร้าง

การใช้เวลาในการคุมงบประมาณ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านธนาคารหรือสถานที่พักพิงต่างๆรวมถึงอาคารราชการหรือสถานที่ใช้สอยทั่วไป การคุมงบประมาณอยู่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าหากไม่สามารถคุมงบประมาณได้อาจจะทำให้โครงการนั้นขาดทุนหรือล้

Read More »
ลดราคาน้ำมันปั๊มน้ำมันบางจาก
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ลดราคาน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันบางจาก

ลดราคาน้ำมันปั๊มน้ำมันบางจาก Reduce-fuel-prices รัฐช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยการลดราคาน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันบางจากปั๊มน้ำมัน ปตท.               ลดราคาน้ำมันปั๊มน้ำมันบางจาก เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประชาชนในตอนนี้แทบจะไม่มีเงินเอาไว้เป

Read More »
ไวรัสกำลังวิกฤตธุรกิจ
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ช่วงที่ไวรัสกำลังวิกฤตธุรกิจ

ไวรัสกำลังวิกฤตธุรกิจ อีคอมเมิร์ซรวมถึงธุรกิจการส่งของกลับรุ่งเรือง       จากสถานการณ์ที่หลายประเทศอยู่ในช่วงวิกฤตเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าอยู่ในขณะนี้นั้นต่างประเทศได้มีการสั่งปิดสถานบริการต่างๆรวมถึงขอความร่วมมือประชาชนของประเทศตนเอ

Read More »

The Best Experience Ever