ธุรกิจสมัยนี้ มักขึ้นลงตามเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจเจอโควิดแบบปัจจุบัน ทำให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ได้ เลยทำให้ธุริจขับเคลื่อนตัวช้า และทำให้มีการ work form home หรือบางบริษัทก็มีการลดพนักงานลง เนื่องจากไม่มีงานให้ทำ ลดต้นทุนในการผลิตไปอีกด้วย

เศรษฐกิจที่ย่ำแย่สามารถแก้ได้
แอปติดตามพนักงาน
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

แอปติดตามพนักงาน ทำงานจากเรียลไทม์

แอปติดตามพนักงาน จากมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลได้ประกาศออกมาให้ประชาชนเว้นระยะห่างจากสังคม โดยพยายามงดออกจากบ้าน และถ้าจำเป็นต้องออกมานั้น จะต้องกลับบ้านก่อนสี่ทุ่มของแต่ละวัน และจะออกมาได้อีกทีคือตีห้า เช้าในวันถัดไป และได้มีการออกมาตรการให้มีการปิดบร

Read More »
สายการบินที่เก่าแก่อันดับ2
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

สายการบินที่เก่าแก่อันดับ 2 ของโลกยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องของการล้มละลาย

สายการบินที่เก่าแก่อันดับ2     มีรายงานข่าวก็มาว่าสายการบินที่มีความเก่าแก่มากที่สุดอันดับ 2แห่งหนึ่งของโลก ได้มีการติดต่อศาลในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องที่สายการบินของตนเองก็คือสายการบินอเวียนกาซึ่งเป็นสายการบินของประเทศโคลัมเบียได้มีการยื่นคำร้องข

Read More »
การเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัว
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวไปสู่ต่างประเทศ

การเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัว บริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศไทยมีความพยายามอย่างยิ่ง ที่จะเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มยอดขายให้บริษัทตัวเองสามารถต่อสู้กับบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทที่อยู่ในประเทศข้างเคียง เพราะเหตุใดบริษัทก็มีอัตราการแข่งขันที่ไม่เท่ากั

Read More »
ผู้บริหารที่มีผลกระทบต่อโครงการ
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ผู้บริหารโครงการที่มีผลกระทบต่อโครงการ

ผู้บริหารที่มีผลกระทบต่อโครงการ กระบวนการและการวางแผนที่ต้องมีการกำหนดของโครงการเบื้องต้น สรุปโครงการที่ทำให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆมีการดำเนินกิจกรรมไปตามที่มีการวางแผนไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่วางไว้จะตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทที่มีการสนับสน

Read More »
แนวทางในการตัดสินใจโครงสร้าง
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

แนวทางในการตัดสินใจในการวางโครงสร้าง

แนวทางในการตัดสินใจโครงสร้าง กลยุทธ์ของการทำงานมีหน้าที่กำหนดทิศทางหรือว่าความเหมาะสมในการ ช่วยให้บริษัทสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งหรือแม้แต่จะเป็นขยายขอบเขตในการทำงานขององค์กรต่างๆภายในประเทศ คุณสมบัติในการทำงานหรือว่าศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มมากยิ

Read More »
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจแต่ละครั้ง

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร แนวคิดของนักบริหารทั่วไปจำเป็นต้องมีศักยภาพในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามแนวคิดของนักบริหารจะต้องมีโอกาสในการตัดสินใจอย่างมากสิ่งที่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือทีมงานต่างๆ ชิ้นงานต่างๆที่จะค้นหาข้อมูลนำเสนอรวมถึง

Read More »

The Best Experience Ever