เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า

ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า ชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นชุมชนเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกันในหลายๆกลุ่มนำความรู้ต่างๆมากระจายสู่พื้นที่ในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนต่างๆที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรนี้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มสินค้าทางการเกษตรและก็มีการออกบูธต่างๆ

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตัวเองการกระจายความรู้ไปในสถานที่ต่างๆทำให้เกษตรกรเหล่านี้มีความแข็งแรงทางด้านชุมชนแล้วก็ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อธุรกิจของตัวเองได้ ความรู้ต่างๆที่สะสมมาเมื่อรวบรวมแล้วก็มากระจายความรู้เหล่านั้นเข้าธุรกิจบวกกับการปรับใช้ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีต่างๆ

ช่องทางต่างๆในการกระจายความรู้หรือว่ากระจายสินค้าออกไปในปัจจุบันมี Application ที่สามารถนำสินค้าทางการเกษตรนำมาลงขายเพื่อให้ฟาร์มกับผู้ที่บริโภคสินค้าเหล่านั้นได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากมายสินค้าก็มีความสดใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภคการที่ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้ว

ก็มีความสดจะทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้ามากหาสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงราคาก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยผู้บริโภคในปัจจุบันไม่เกี่ยวว่าราคาจะมีค่าส่งเท่าไหร่แต่ต้องการคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับราคาและก็ไม่แพงจนเกินไปจนไม่สามารถที่เข้าถึงได้มีการจัดกลุ่มการเป็นกลุ่มการเกษตรที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้มีการใช้ความรู้การต่างๆผ่านทาง Social Media 

เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญมากๆที่จะทำให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอาชีพเกษตรกรในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกอย่างสามารถส่งต่อข้อมูลต่างๆหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่สามารถค้นคว้าหาได้ในอินเตอร์เน็ตรวมถึงงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ต่างๆ

เข้ามาศึกษาเพื่อปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองธุรกิจบวกกับองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆจะทำให้เกิดผลผลิตหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานี่จึงทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น หากย้อนกลับไปแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ขายกับผู้ซื้อได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรก็คงดิไม่ได้ว่าในอนาคตก็อาจจะมีศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมสินค้าทางการเกษตรได้ และสามารถกระจายสินค้าเหล่านั้น

ไปได้ในเวลาที่รวดเร็วทำให้สินค้าเหล่านั้นสดใหม่แล้วก็มีความต้องการของผู้ซื้ออยู่เสมอ คุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นหากความน่าเชื่อถืออาจจะทำให้ไม่สามารถขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูงสารเคมีต่างๆที่ในปัจจุบันคนค่อนข้างกลัวและค่อนข้างแอนตี้

หากเกษตรกรสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้นี่จะทำให้เป็นช่องทางใหญ่ที่สุดและช่องทางตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางรายได้ของเกษตรกรก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงเช่นเดียวกัน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทางเข้า ยูฟ่าเบท มือถือ