การทำการเกษตรแบบซ้ำซาก

การทำการเกษตรแบบซ้ำซาก

การทำการเกษตรแบบซ้ำซาก เป็นอย่างไร

การทำการเกษตรแบบซ้ำซาก การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งและการเผาทำลายหรือว่าเก็บเกี่ยวไม่ดีพออาจจะทำให้คุณสูญเสียความสมบูรณ์ในดินหรือว่าความสามารถในการพัฒนาเพื่อสวนไร่ของคุณไปเลยทีเดียว เหล้านี้มีผลยังไงต่อการทำการเกษตร การทำการเกษตรขึ้นมานั้นจำเป็นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น

ที่ดินทำกิน ที่ดินทำกินหมายถึง สถานที่ที่คุณสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตไม่ว่าจะเป็นการที่คุณได้รับมรดกสืบทอดมาจากพ่อแม่ การที่คุณซื้อมาอย่างถูกกฎหมาย การเช่าจากเจ้าของพื้นที่ หรือการที่รัฐบาลให้หยิบยืมที่ดินทำกิน เหล่านี้มักเรียกว่าสถานที่ที่ประกอบอาชีพอาชีพส่วนใหญ่ในประเทศไทยต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เป็นการเกษตรตั้งแต่โบราณมาแล้วประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการทำการเกษตรเป็นอย่างมากมีน้ำอย่างพอเพียงไหลตลอดทั้งปีสภาพอากาศมีความอบอุ่นแม้ในหน้าหนาวก็ยังมีความอบอุ่นนั้นจึงทำให้พืชผลขึ้นได้ดี

น้ำในการทำการเกษตร

น้ำถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำการเกษตรนั้นเป็นเพราะว่าหากขาดสิ่งนี้ไปพืชผลจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแร่ธาตุที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็คงไม่เพียงพอกับการเลี้ยงดูต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้ช้าและไม่มีความพัฒนาในที่ดินทำกิน

น่าจะเป็นหัวใจหลักแห่งการทำสวนและไร่ของชาวไทยไว้อย่างช้านานมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่การปรกแต่ยังรวมไปถึงการขนส่งการขนส่งนี้มีการใช้น้ำตั้งแต่นานมาแล้วขนส่งทางเรือหรือว่าจะเป็นแพในการนำสิ่งของต่างๆแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ความรู้ในการทำการเกษตร

ความรู้คงจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นในการทำการเกษตรนั้นเป็นเพราะว่าหากคุณขาดสิ่งนี้ไปทำตามกระแสนิยมอาจจะทำให้คุณไม่มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวได้มากพอยกตัวอย่างเช่นในปี 2530 ประเทศไทยมีการส่งออกยางมากที่สุดในแทบเอเชียราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงทำให้ผู้คนต่างๆมีความสนใจในการทำสวนยางพาราจนในปัจจุบันส่วนเหล่านี้มีมากจนล้นกว่าที่ตลาดต้องการจึงทำให้ราคาตกต่ำลงอย่างมาก

ราคาตกลงอย่างต่อเนื่องและหาผู้ซื้อยากเป็นอย่างมากมีการเรียกร้องมากมายเพื่อให้รัฐบาลอุ้มราคายางพาราขึ้นแต่ผมไม่สามารถทำได้เป็นระยะเวลานานเพราะว่ามีการปลูกพืชซ้ำแล้วซ้ำมาจึงทำให้ผลผลิตลดน้อยหรือไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการ การปลูกพืชซ้ำซากนั้นมีข้อเสียอย่างไรข้อเสียก็คือจะทำให้คุณภาพดินลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งมาจากการที่พืชชนิดเดียวดูดสารแร่ธาตุอย่างเดียวไม่มีการหมุนเวียนของพืชสวนใดๆไม่มีการเปลี่ยนจึงทำให้ดินปล่อยลงไปเรื่อยๆและหมดสภาพลงไปในที่สุดการปลูกครั้งต่อไปจึงไม่ได้ผลที่ดีอย่างที่ควร