คลังเก็บป้ายกำกับ: gclub

อุตสาหกรรมเราต้องพึ่งพาแรงงานชาวต่างชาติ 

ตลาดแรงงานในบ้านเราถือว่าเป็นที่นิยมมากๆสำหรับแรงงานที่จะข้ามมาทำงานจากประเทศเพื่อนบ้านถึงเรียกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวนั่นเองในปีที่ผ่านมามีอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560

มีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของแรงงานที่หลั่งไหลเข้ามาทำงานในไทยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจนะตอนนั้นเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากจึงทำให้มีค่าแรงที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการให้ค่าแรงขั้นต่ำที่สูง

แต่อย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้ามีการเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายที่มากพอๆกับรายได้ที่เราได้รับรวมไปถึงค่าครองชีพต่างๆก็มีมูลค่าขั้นสูงโดยเฉพาะใครที่ไปทำงานในเมืองหลวงหรือจะเป็นในตัวเมืองต่างๆที่มีความใหญ่โตของทางด้านเศรษฐกิจหรือความเจริญเศรษฐกิจ

บ้านสถานที่เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวและส่วนนี้เองก็จะมีอัตราค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง เป็นที่นิยมของไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านชาวเมียนมาร์ ชาวลาวหรือแม้แต่จะเป็นกัมพูชาเองก็มีเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต้องนับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เติบโต

จากการเป็นประเทศอุตสาหกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ประเทศของเราเป็นการทำเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่อาชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศจึงเป็นแรงงานทางด้านเกษตรกรและต่อมามีการลงทุนของชาวต่างชาติที่เข้ามาพัฒนาหรือลงเทคโนโลยีต่างๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

จึงทำให้ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ประเทศแห่งอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดนั้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหลั่งไหลของคนงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศของเราและขณะนี้ได้ก็คือการไหลของเงินทุนมากส่งไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งนี้ก็เมื่อเทียบกับแรงงานที่เราได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไร

แต่สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาการและก็คือการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางนี้เองมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมของทางหลายหน่วยงานแต่ก็ยังมีการลักลอบเข้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงความกังวลที่มีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประชาชนของอาเซียนจึงต้องมีการเฝ้าระวังและช่วยกันจับตามอง มีองค์กรต่างๆเกี่ยวกับองค์กรพัฒนาเอกชนโดยพัฒนาและก็ติดตามแรงงานต่างๆ

ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายไม่ให้มีการค้ามนุษย์กฎหมายกันหรือนำไปใช้แรงงานที่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแรงงานเหล่านี้มีการได้ค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับค่าแรงของคนไทยที่ได้รับ จึงไม่แปลกใจว่าเจ้าของบริษัทหลายคนมีการเลือกใช้แรงงานเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมของตัวเองเพราะว่าสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่ให้ไปขั้นต่ำวันละ 300 บาท

 

สนับสนุนโดย  gclub

มาตรการรัฐบาลเยียวยา

มาตรการรัฐบาลเยียวยา แรงงานกลุ่มลูกจ้าง

มาตรการรัฐบาลเยียวยา Government-measuresจากวิกฤติเศรษฐกิจคนตกงาน จากพ้นกระทบไข้ไวรัสโควิด และมาตรการที่ทางรัฐบาลประกาศให้มีการปิดห้างร้านและกิจการชั่วคราว จึงทำให้เกิดภาวะคนตกงาน ซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลกำลังหามาตรการช่วยเหลือลูกจ้างและแรงงานเหล่านี้อยู่ และล่าสุดมีมาตรการที่จะให้เงินสนับสนุนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน

เป็นระยะเวลาสามเดือน พร้อมให้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อรายโดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน โดยมีระยะเวลากู้ไม่เกินสามปี ซึ่งได้แบ่งกลุ่มที่จะรับเงินออกเป็นดังนี้

กลุ่มแรงงานลูกจ้าง มีมาตรการคือ 

  1. สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาสามเดือน เพื่อเป็นการเยียวยาแรงงานลูกจ้างและลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากกรณีการปิดพื้นที่เสี่ยต่อการระบาดชั่วคราว 
  2. สินเชื่อวงเงินฉุกเฉินไม่เกิน 10,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือสินเชื่อพิเศษวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายในอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน ซึ่งต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
  3. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ สธค. เพื่อให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  4. ยืดระยะเวลาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปจนถึง 31 สิงหาคม ปี 63
  5. เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

กลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 7 มาตรการ ได้แก่

  1. สินเชื่อรายย่อย วงเงินต่อรายไม่เกิน สามล้านบาท
  2. เลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด. 50 และภงด. 51
  3. เลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่งและชำระภาษี เช่น Vat ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งมาตรการต่างๆที่ออกมานั้น ทางรัฐบาลพยายามหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้าง ทั้งที่ทำงานประจำและไม่ประจำตลอดผู้ที่มีอาชีพอิสระ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่รอด และฝ่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบของไข้ไวรัสโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน ซึ่งหากมาตรการนี้ได้ออกไปแล้ว และสถานการณ์การแพร่

ธนาคารแต่ละได้รับผลกระทบ

ธนาคารแต่ละแห่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน

ธนาคารแต่ละได้รับผลกระทบ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไทยพาณิชย์ (SCBS) ระบุในบทวิเคราะห์ คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 1 ของกลุ่มธนาคารจะแสดงสัญญาณเริ่มแรกของผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยผลการดำเนินงานจะอ่อนแอลงในทุกๆ ด้าน ซึ่งคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาสหนึ่ง ของกลุ่มธนาคารก็จะลดลง ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจาก

การตั้งสำรองเพิ่มขึ้น เพื่อสะท้อนผลกระทบที่อาจได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อคุณภาพสินทรัพย์

รวมไปถึง NIM ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ในเดือนมีนาคม ทั้งๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากการนำมาตรฐานบัญชี มาใช้ในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ที่ต่ำกว่าปรกติและรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในเกณฑ์คงต้างสำหรับพอรต์สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และยังมีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อที่ชะลอตัวลง ดังเห็นได้จากการที่มีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อในเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วน Non-Nll ก็ลดลง

ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรจากเงินลงทุนที่ลดลง และรายได้ค่าธรรมเนียมที่อ่อนแอลง โดยมีสาเหตุมาจากการจัดชั้นค่าธรรมเนียม ในการให้สินเชื่อใหม่เป็นรายได้ดอกเบี้ยที่ทยอยรับรู้ภายใต้มาตรฐานบัญชี และยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง แต่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จะสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ที่อ่อนแอลงนั่นเอง 

ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์กันว่า กำไรสุทธิของธนาคาจะลดลงในปีนี้ถึง ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เพราะแนวโน้มกำไรของกลุ่มธนาคารดูอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นในทุกๆด้าน แต่ธนาคารมีงบดุลที่แข็งแกร่งอย่างมากซึ่งจะช่วยป้องกันผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขาลง และจะไม่ให้เหมือนกับวิกฤติการเงินในปี 2540

นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้มีการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นสินเชื่อและการกันเงินสำรองสำหรับสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างแล้วหรือมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้และขยายระยะเวลาการชำระคืน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขาลงจนถึงเดือน ธันวาคม 2565 ซึ่งอย่างไรก็ดีแม้ว Valuation ธนาคารแม้จะถูก แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบซื้อแต่อย่างใด เรายังคงเลือก ธนาคารกรุงเทพ เป็น top pick ของกลุ่มธนาคาร

เพราะมี LLR coverage สูงที่สุด เนื่องจากยังไม่มีความแน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จะสามารถควบคุมได้เมื่อไหร่ ธนาคารต่างๆ จึงยังคงเผชิญกับความเสี่ยงขาลงหลักๆในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์แม้หุ้นธนาคาส่วนใหญ่จะมากการซื้อขายที่ Valuation ถูก แต่เราก็จะแนะนำให้นักลงทุนรอจนกว่าความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวลดลงมาก่อน ซึ่งจากเหตุการณ์เหล่านี้และมาตรการการตั้งรับต่างๆเองของธนาคารก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยเป็นกำลังสำรองให้กับประชาชนในเวลานี้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    gclub